Sådan forebygger du allergi hos dit barn

Allergi opstår både pga. arv og miljø. De hyppigste allergiske sygdomme er høfeber, helårsforkølelse, astmainsektallergi, fødevareallergi og fødevareoverfølsomhed, allergisk hudeksem og børneeksem.

Forskningen viser, at allergi i ganske høj grad kan forebygges. 

Hvilke børn har særlig risiko for at få allergi?

Hvert sjette nyfødte barn løber særlig høj risiko for at blive allergiker. Man siger, at barnet er disponeret for allergi.

Allergi er hyppigere i familier, hvor:

  Især i det første leveår er barnet følsomt overfor påvirkninger fra miljø og kost.
 • Begge forældre har eller har haft en allergisk sygdom
 • Én af forældrene eller en søskende har eller har haft svær allergisk sygdom som astma, høfeber, børneeksem, allergisk nældefeber eller fødevareallergi

Tal med lægen, hvis du mener, at dit kommende barn risikerer at blive allergisk. Lægen kan rådgive om, hvorvidt der bør tages en allergiprøve fra navlesnorsblodet ved fødslen.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at forebygge allergi hos spædbørn:

 • Barnet skal ammes fuldt ud i 4 måneder, gerne længere
 • Moderen må ikke ryge i den periode, hvor hun ammer sit barn
 • Barnet må ikke udsættes for passiv rygning
 • Børn med risiko for allergi bør ikke udsættes for pelsdyr det første leveår
 • Sørg for et godt indeklima

Faktorer som miljø og kost har betydning for udvikling af allergi hos dit barn. Især i det første leveår er dit barn følsomt overfor påvirkninger fra miljø og kost.

Rygning

Lad være med at ryge i nærheden af dit barn. Et barn skal opfattes som et "Rygning forbudt" skilt.

Hvis du udsætter dit spædbarn passiv rygning, stiger risikoen for astma, astmatisk bronkitis og allergi.

Hos både børn med og uden astma kan passiv rygning nedsætte lungefunktionen.

Et astmabarn, der udsættes for passiv rygning, har flere symptomer og har behov for mere astmamedicin og lægehjælp.

Amning

Modermælk er den bedste ernæring til dit spædbarn.

Amning er med til at opbygge et stærkt immunforsvar hos dit barn. Det er godt for alle børn, men amning er særlig vigtig for et barn, som er disponeret for allergi.

Du skal helst amme dit barn fuldt i mindst 4 måneder, men gerne meget længere.

Hvis du ikke kan amme fuldt så længe, har dit barn brug for modermælkserstatning. Er dit barn disponeret for allergi, skal du bruge en særlig type modermælkserstatning.

Den særlige modermælkserstatning fremkalder meget sjældent allergi. Der findes to produkter i dag - Nutramigen og Profylac, der begge fås på apoteket.

Nutramigen og Profylac er væsentligt dyrere end almindelige modermælkserstatninger. Kommunen kan give tilskud til merudgiften, hvis lægen konstaterer mælkeallergi eller vurderer risiko for udvikling af mælkeallergi.

Fra barnet er 4 måneder, kan du langsomt begynde at give almindelig modermælkserstatning og mere fast føde som vælling, grød, grønsagsmos, frugtmos eller mælkeprodukter.

Indeklima

Ændringer i indeklimaet er formentlig en medvirkende årsag til, at stadig flere børn bliver allergiske.

Husstøvmider stortrives, hvor der er varmt og fugtigt. Især varmen og fugten i soveværelset kan give miderne gode vækstbetingelser. De kan også findes i gulvtæpper og polstrede møbler. Mange husstøvmider i boligen øger risikoen for allergi markant.

Du kan selv gøre meget for at holde antallet af husstøvmider nede. Det vigtigste er at undgå fugt indendørs. Rum med god ventilation, der ikke er for varme, giver et behageligt indeklima. Det er med til at holde antallet af husstøvmider nede og mindske risikoen for husstøvmideallergi:

 • Luft godt ud 2-3 gange om dagen
 • Slå dynerne til side og lad senge køle af, når du står op
 • Undgå mange polstrede møbler og tykke gulvtæpper i soveværelset og børneværelset
 • Vask sengetøj mindst 2 gange om måneden ved mindst 60° C
 • Vask pude, dyne og rullemadras mindst 4-6 gange årligt.
 • Almindelig grundig rengøring

Kæledyr

Børn kan blive allergiske overfor stoffer, som de udsættes for i deres omgivelser. Børn udvikler ofte allergi overfor stoffer i den rækkefølge, som de møder de pågældende stoffer under opvæksten.

Et barn, der er disponeret for allergi, bør ikke udsættes for pelsdyr det første leveår.

Hvis dit barn er disponeret for allergi  og vokser op i et hjem med fx kat, hund eller marsvin, har dit barn større risiko for blive allergiske overfor disse kæledyr. Før du tænker på at anskaffe kæledyr, bør du tale med lægen.

Dit barn reagerer på stoffer i dyrenes hår, skæl, spyt og urin. Stofferne findes på væggen, i møblerne og i tøjet i mængder, der er store nok til at give symptomer. Undgå, at der kommer kæledyr i rum, hvor dit barn sover.

Det er umuligt at fjerne stofferne helt - selv med grundig rengøring.

Kilde: Sundhedsstyrelsen
Læs også: