Graviditetstest

Graviditetstest

Ved brug af en graviditetstest kan du, indenfor et par minutter, finde ud af, om du er gravid.

Der har været graviditetstest til hjemmetest på markedet i mange år. I de senere år er der foruden den traditionelle test også kommet en såkaldt tidlig graviditetstest.

Hvordan virker graviditetstesten?

Graviditetstesten måler på HCG, som er et hormon, gravide kvinder begynder at danne kort tid efter befrugtning.

Graviditetstesten måler på Humant Chorion Gonadotropin (HCG), som er et hormon, gravide kvinder begynder at danne kort tid efter befrugtning, når det befrugtede æg er vokset fast i livmoderen.

Koncentrationen af hormonet fordobles ca. hver 2.-3. dag i de første 10 uger af graviditeten.

Mængden af hormonet i blodet og urinen stiger specielt meget i den første del af graviditeten.

Kvinder, der er testet positive for graviditet, har 15-20 % risiko for at miste graviditeten. Det sker oftest indenfor de første 12 uger. Jo længere kvinden er henne desto mindre risiko for abort.

Cirka halvdelen af alle befrugtede æg vil gå til grunde og udstødes af kroppen, inden kvinden opdager, hun er gravid. Graviditeter op til cirka 3. uge kaldes biokemiske graviditeter, da eneste måde at fastslå graviditet er ved en biokemisk måling af urin eller blod. En graviditet, der mistes indenfor denne periode, kaldes populært for en "bio".

Hvor tidligt kan jeg udføre graviditetstesten?

Jo længere du venter med at udføre testen, jo større er sikkerheden for, at et positivt resultat bliver en blivende graviditet.

Der findes mange graviditetstest i forskellige udformninger på markedet. Alle tests er så følsomme, at de kan vise resultatet med en sikkerhed på over 99 %, når testen udføres som anbefalet i vejledningen.

Det kan variere, hvad vejledningen i graviditetstesten siger om, hvornår du kan teste. Du skal derfor altid følge denne vejledning. Her beskrives de gængse fremgangsmåder.

Traditionel graviditetstest

Her kan du måle HCG i urinen fra den dag, du forventer menstruation. Anvendes denne type graviditetstest tidligere er resultatet mere usikkert.  

Tidlig graviditetstest

Den tidlige test er følsom overfor meget lave HCG-koncentrationer i urinen. Den kan anvendes allerede cirka 8 dage efter befrugtning, hvilket svarer til 5 dage før menstruation.

Hvornår på dagen, skal jeg tage graviditetstesten?

De fleste tests kan anvendes døgnet rundt, men da morgenurinen er mest koncentreret, vil prøven med fordel kunne tages om morgenen.

Det vil fremgå af vejledningen, om testen også kan anvendes på andre tidspunkter af døgnet. Hvis du lige har drukket meget væske, eller det er mindre end 4 timer siden sidste toiletbesøg, kan urinen være for tynd, og testresultatet kan blive falsk negativt.

Hvor hurtigt får jeg resultatet?

Udføres testen korrekt kan resultatet aflæses på teststrimlen indenfor 5 minutter. Denne tid varierer dog fra test til test (fra 1-5 minutter).

Testen må som regel ikke ligge for længe inden den aflæses, da farverne kan ændres og resultatet herved kan blive usikkert. Normalt skal testen være aflæst indenfor 10 minutter.

Læs også: