Dosering af medicin til børn

Valg af medicin

Det er vigtigt at vælge medicin, som må bruges af børn på dit barns alder. Er dit barn under 2 år, skal du tale med lægen, inden du giver barnet medicin. Det skyldes, at det kan være svært at vurdere symptomer hos så små børn, og det kræver derfor en lægelig undersøgelse eller diagnose, før man vælger at behandle med medicin.

Er dit barn under 2 år, skal du tale med lægen, inden du giver barnet medicin.

Der kan være fastlagt specifikke aldersgrupper ved anvendelse af visse lægemidler, f.eks. 6, 12 eller 15 år. Derfor er det altid vigtigt at tjekke på pakningen, om der gælder særlige restriktioner ved lægemidlet, når et barn skal have medicin.

Barnets vækst og udvikling kan let påvirkes af nogle lægemidler, og disse bør naturligvis undgås. Det samme gælder nye eller mere specielle lægemidler, hvor erfaring med behandling af børn savnes.

Dosering af medicin

Der skal være en vis koncentration af medicinen på virkningsstedet i kroppen, for at det har en virkning. Det kan være svært at beregne den rette dosis, hvis man ikke ved, hvor meget medicin, der bliver optaget, hvordan det fordeler sig i kroppen og hvor meget der bliver omdannet og udskilt. Der er fare for at medicinen ikke virker, hvis dosis bliver for lille, og overdosering kan i værste fald være dødelig.

Hos et nyfødt barn, og specielt et for tidligt født barn, er organer som lever og nyrer ikke helt modne endnu. Leverens funktion normaliseres hurtigt, mens nyrerne først når voksenniveau i løbet af barnets første leveår.

Medicin, der nedbrydes eller omdannes i leveren og udskilles gennem nyrerne, bliver derfor længere i kroppen i barnets første levetid. Optagelse af medicin kan foregå hurtigere eller langsommere hos et nyfødt barn end hos større børn. En del børn gylper meget, hvilket naturligvis også kan påvirke optagelsen, hvis lægemidlet gives gennem munden. Disse og andre fysiologiske forhold som fx store variationer i kroppens væskeindhold, gør medicineringen af små børn til en opgave for specialister.

Optagelse af medicin gennem huden er større hos børn, da huden er meget tynd. Derfor kan cremer, der normalt kun skal virke lokalt på huden, også blive optaget i kroppen. Cremer med binyrebarkhormoner bør derfor kun bruges med stor forsigtighed.

Når barnet bliver lidt større kan børnedosis beregnes ud fra barnets alder og vægt. I en periode udskiller børn medicin forholdsmæssigt hurtigere end voksne, og derfor vil dosis for noget medicin i denne periode værre større per kilo kropsvægt for børn end for voksne. I nogle situationer vil følsomheden over for noget medicin også være større hos et barn end hos en voksen, hvilket betyder at dosis skal være lavere per kilo hos et barn i forhold til en voksen.

Når barnet er omkring 15 år kan det benytte voksendosis for det meste medicin.

En forudsætning for, at behandlingen lykkes, er, at forældrene husker at give barnet medicinen. Derfor prøver man at anvende så få doser i døgnet som muligt, og at informere forældrene om sygdom og behandling.

Kilde: Opdateret af Pernille Prip Beier, farmaceut
Læs også: