Transportsyge

Transportsyge

Transportsyge er en fælles betegnelse for køresyge, luftsyge og søsyge. Fænomenet kan ramme alle, men er hyppigere hos kvinder og helt unge.

Årsag

Transportsyge opstår, når vores hjernes opfattelse af kroppens bevægelser ikke er den samme som det, vores syn oplever. Hjernen kan ikke tolke de modstridende informationer, hvilket kan medføre de ubehageligheder, der er kendetegnet ved transportsyge.

Køresyge hos børn skyldes ofte, at børn beskæftiger sig med ting, der forhindrer dem i at følge det omgivende landskab med øjnene, og derved fornemme bilens bevægelser.

Symptomer på transportsyge

Transportsyge opstår, når vores hjernes opfattelse af kroppens bevægelser ikke er den samme som det, vores syn oplever.

Der findes flere forskellige symptomer på transportsyge. Det er ikke nødvendigvis dem alle, som vil optræde - det afhænger af hvor svært man er plaget.

 • Døsighed og hovedpine
 • Bleghed og koldsved
 • Kvalme og opkastning
 • Tørhed i munden

Symptomerne kan blive ved i flere timer efter, at transporten er ophørt. Går man i land efter en sejltur kan det fx føles, som om jorden gynger under én.

Behandling af transportsyge

Forskellige midler mod transportsyge kan lindre eller hindre de ubehagelige symptomer ved transportsyge. Der findes to forskellige typer medicin. Antihistaminer, der findes som tabletter eller mikstur eller hyoscin, der findes som plaster.

Det er ikke alle antihistaminer, der virker mod transportsyge. Fx virker antihistaminerne, som man typisk bruger mod allergi ikke mod transportsyge.

De antihistaminer, der virker på transportsyge, virker mere eller mindre sløvende. Den sløvende effekt kan med fordel udnyttes, hvis man ønsker at falde i søvn under transporten. Af samme grund kan det ikke anbefales at tage antihistaminer, hvis man selv skal køre.

Nogle tabletter og plaster kan købes i håndkøb, hvorimod mikstur og visse tabletter kræver recept fra lægen. Præparaterne virker bedst forebyggende dvs. inden symptomerne opstår. Hvis man allerede har oplevet symptomerne på transportsyge, er det altså for sent at tage medicinen.

Et alternativ til tabletbehandling er et akupressurbånd, der trykker på et akupunkturpunkt på hvert håndled. Båndet virker i løbet af kort tid og vil få kvalme til at forsvinde eller blive reduceret. Båndet kan anvendes flere gange.

Sådan tages midlerne

Tabletter eller mikstur med antihistamin skal tages ½ - 2 timer før afrejse for at være optaget i kroppen inden virkningen ønskes. Følg i øvrigt den vejledning, der findes på produkterne.

Der findes flere forskellige præparater og antallet af timer, de virker, varierer. Jo længere tid man ønsker, at præparatet skal virke, jo mere vil det også sløve.

Plaster med scopolamin skal placeres bag øret på et hårfrit område. Huden er her så tynd, at det virksomme stof langsomt kan optages i blodbanen gennem huden. Plaster kan bruges til børn over ti år. Det bør påsættes 5-6 timer før rejsen og er derfor ikke velegnet til spontane køre- eller sejlture.

Beholder man plasteret på, holder virkningen i ca. 3 døgn. Ønsker man, at virkningen skal ophøre tidligere, tager man plasteret af. Man skal dog være opmærksom på, at virkningen ikke aftager med det samme.

Gode råd for at undgå transportsyge

 • Spis let inden turen
 • Ved bil - eller buskørsel - sæt dig forrest i køretøjet, så du kan se vejen og horisonten
 • Sid stille eller læg dig ned
 • Lad være med at læse - hold i stedet blikket på horisonten
 • Sørg for frisk luft, så ofte som muligt
 • Sejler du, kan det være en fordel at søge midtskibs
 • Lad være med at drikke og ryge før og under rejsen
 • Undgå specielle lugte, som du i forvejen kan få kvalme af
Læs også: