Medicin 

Diabeteskampagnen
Her du læse artikler, der alle handler om lægemidler, deres anvendelse, virkning, bivirkninger og meget mere. Herudover har du mulighed for at slå op i medicin.dk og læse om alle de lægemidler, der er registrerede i Danmark. Du kan også læse om lægemiddelformer og lære forskellen mellem tabletter, kapsler, depottabletter, smeltetabletter osv. 
min.medicin.dk
Søg informationer om de lægemidler, der er godkendt i Danmark. Du kan læse om lægemidlers anvendelse, bivirkninger, dosering, se fotos mm. Informationerne om lægemidlerne opdateres løbende.
Medicinbrug
Her kan du læse om, hvordan medicinen kommer ind, finder rundt i kroppen, og hvordan den udskilles. Du kan også læse om medicin til børn og gravide, afhængighed og forgiftninger m.m.
Bivirkninger
Bivirkninger vil sige uønskede eller utilsigtede virkninger af medicinen. Al medicin har bivirkninger, men i langt de fleste tilfælde drejer det sig om lette, forbigående bivirkninger.
Interaktioner
Mange har behov for flere slags lægemidler samtidig. I sådanne tilfælde kan det ske, at en slags medicin forstærker eller nedsætter virkningen af en anden slags. Mad og drikke kan også påvirke virkningen af din medicin.
Naturlægemidler
Naturlægemidler indeholder forskellige droger. Drogerne stammer både fra plante-, dyre- eller mineralriget. Naturlægemidler er beregnet til at behandle lettere sygdomme og symptomer.
Lægemiddelformer
Et lægemiddelstof kan ikke uden videre anvendes som medicin. Derfor skal det forarbejdes til en anvendelig lægemiddelform. Få hjælp og gode råd til at anvende en bestemt lægemiddelform.