Bivirkninger - hyppighed og alvorlighed

Medicin kan udover den ønskede virkning også have en eller flere uønskede virkninger. Ved overdosering kan medicin give anledning til forgiftning. Man kan også opleve allergiske reaktioner overfor medicin.

Hvad er bivirkninger?

Bivirkninger er de uønskede virkninger, som medicin kan have, selvom man kun tager den anbefalede dosis. Nogle bivirkninger forsvinder efter kort tids brug af medicinen eller når man stopper med at tage medicinen. Disse bivirkninger er oftest milde og ikke specielt alvorlige.

Næsten al medicin har bivirkninger, men det er meget forskelligt, hvordan man som menneske reagerer på medicin.

Bivirkninger kan også være alvorlige og kan give varige gener. De forsvinder ikke igen, selvom man ophører med at tage medicinen. Nogle bivirkninger optræder ofte, mens andre er sjældne.

Hvornår er en bivirkning alvorlig?

Bivirkninger kan være mere eller mindre alvorlige. Når en bivirkning er alvorlig, er der som regel tale om en bivirkning, der medfører nogle varige skader eller mén.

Nogle gange er man imidlertid nødt til at løbe en risiko, fordi fordelene ved den aktuelle behandling er større. Nogle gange vil man endda give yderligere et lægemiddel, for at mindske generne ved bivirkningerne.

Mindre alvorlige bivirkninger er som oftest forbigående. De kan være meget generende, mens de står på men forsvinder ofte, når man stopper med behandlingen, eller når man har fulgt behandlingen et stykke tid, typisk et par uger eller måneder.

Alle bivirkninger kan opleves som alvorlige, hvis de er tilstrækkeligt generende for den enkelte person.

Man må i hvert tilfælde vurdere fordele og ulemper ved at fortsætte behandlingen, eller ved at ophøre med behandlingen. Denne vurdering bør laves sammen med lægen.

Bivirkninger kan opstå akut i form af allergi eller anden alvorlig overfølsomhedsreaktion. Sådanne bivirkninger er oftest alvorlige, og kræver omgående lægekontakt og behandling.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får bivirkninger af min medicin?

Næsten al medicin har bivirkninger, men det er meget forskelligt, hvordan man som menneske reagerer på medicin. Derfor er det også meget forskelligt, hvordan man oplever bivirkninger.

Nogle mennesker oplever ikke bivirkninger ved medicin, mens andre kan være stærkt generet af bivirkninger ved den samme medicin.

Bivirkningerne kan være så generende eller alvorlige, at man må ophøre med at tage medicinen. Man skal dog aldrig holde op med at tage sin medicin - uden at kontakte en læge først - med mindre der er helt specielle grunde til det.

Hvis man ikke kan tåle sin medicin, er det vigtigt, at man bliver tilbudt en anden behandling i stedet.

Derfor er det vigtigt at tale med lægen, hvis man vil holde op med at tage sin medicin.

Man kan også søge råd på apoteket, som eksempelvis kan vurdere, om bivirkningerne skyldes forkert brug af medicinen.

Er bivirkningen opstået akut fx i form af allergi eller anden slags overfølsomhedsreaktion, skal man søge lægehjælp omgående.

Hvis bivirkningen ikke, er beskrevet i indlægssedlen, bør den indberettes som bivirkning til Sundhedsstyrelsen. Det kan din læge gøre, eller du kan gøre det selv på www.meldenbivirkning.dk

Læs indlægssedlen - den fortæller om din medicin og dens bivirkninger

I pakningen med medicin findes der en indlægsseddel. En indlægsseddel fortæller om medicinen, hvordan den virker, hvordan den skal doseres og hvilke bivirkninger, der kan være ved behandlingen.

Det er langtfra alle, der oplever de bivirkninger, som er angivet på indlægssedlen.

De bivirkninger, der er angivet på en indlægsseddel, er alle de bivirkninger, der har været observeret med det pågældende lægemiddel.

En bivirkning skal registreres, når der observeres blot et enkelt tilfælde. Derfor vil de fleste mennesker kun opleve en lille del af de bivirkninger, der er nævnt i indlægssedlerne eller måske slet ingen.

Får man bivirkninger af sin medicin, og de ikke er angivet på indlægssedlen, skal man kontakte sin læge, så man i stedet kan blive tilbudt en anden behandling.

Jeg er bange for bivirkninger - hvad gør jeg?

Når din læge sætter dig i behandling, er det vigtigt at følge lægens anvisninger og tage medicinen, som lægen har sagt. Inden lægen vælger en behandling, opvejer han eller hun altid fordele og ulemper ved behandlingen.

Herunder også, hvilke bivirkninger der kan være ved behandlingen. Hvis du er i tvivl, så spørg din læge eller på apoteket, inden du går i gang med behandlingen. Lad dig ikke afskrække af indlægssedlen i pakken.

Som oftest er det sjældent forekommende bivirkninger, eller bivirkninger der forsvinder hurtigt igen. Så risikoen for, at du vil opleve dem, er meget lille.

Det er vigtigt, at du føler dig tryg ved en behandling. Find derfor ud af, hvad der gør dig utryg og få afklaret dette hos lægen eller på apoteket.

Læs også: