Medicin kan påvirke anden medicin

Mange mennesker får ofte flere forskellige typer medicin. For eksempel ved sygdommen forhøjet blodtryk kombinerer man ofte medicin, der nedsætter blodtrykket på forskellige måder for at opnå en bedre virkning.

Lider man af flere sygdomme samtidig, får man også forskellige typer medicin. Fx som tilfældet er ved behandling af halsbetændelse, hvor man behandles med antibiotika samtidig med, at der gives tabletter for allergi.

I de fleste tilfælde virker de enkelte typer af medicin uafhængigt af hinanden. I en del tilfælde kan indtagelsen af et lægemiddel dog påvirke eksempelvis den hastighed, hvormed et andet lægemiddel nedbrydes i kroppen. Derved forstærkes eller formindskes virkningen af det andet lægemiddel. Dette kaldes lægemiddel-interaktioner.

Det er vigtigt at informere lægen om al medicin, man tager - også håndkøbsmedicin!

Øget nedbrydning

Når vi tager medicin, fx i form af tabletter, optages medicinen over mave-tarmkanalen. Fra maven og tarmen optages medicinen til blodet og føres rundt i kroppen til det sted, hvor det skal virke. Undervejs løber blodet igennem leveren. I leveren nedbrydes stor del af medicinen ved hjælp af enzymer, hvilket gør det nemmere at udskille det fremmede stof, som lægemiddelet reelt set er.

Når man tager medicin er der visse typer, der kan påvirke denne proces i leveren. Noget medicin får fx denne proces til at gå hurtigere end den plejer. Dette betyder, at medicinen nedbrydes hurtigere end forventet. Man skal altså bruge en større dosis, for at få den tilstrækkelige mængde stof i kroppen og opnå den ønskede virkning.

Et eksempel er medicin, der indeholder digoxin. Digoxin bruges ved forstyrrelser i hjerterytmen. Her kan naturlægemidler med perikon nedsætte mængden af digoxin i kroppen. Derfor må dosis af digoxin sættes op, for at få samme virkning. Hvis man stopper med at tage perikon, skal dosis tilsvarende sættes ned for at undgå forgiftning med digoxin. Det er vigtigt at justeringer af dosis altid sker i samarbejde med lægen.

Hæmmet nedbrydning

Anden medicin kan hæmme nedbrydningen af andre typer af medicin. Det kan give en uventet høj dosis og dermed en kraftig virkning af den pågældende medicin.

Et eksempel er medicin med carbamazepin, som bruges til behandling af epilepsi. Visse former for antibiotika hæmmer nedbrydningen af carbamazepin. Herved kan der opstås en uventet kraftig virkning og risiko for bivirkninger af carbamazepin.

Udskillelse via nyrerne

Medicin, der ikke omsættes i leveren, bliver ofte udskilt uforandret gennem nyrerne. Det kan ske, at to typer medicin indtaget på samme tid - konkurrerer - om at blive udskilt. Den medicin, der ikke bliver udskilt så hurtigt, som det plejer, kan nu ophobes i kroppen. Herved kan der opstå en øget virkning og evt. bivirkninger.

Optagelsen hæmmes

Medicin vi indtager, eksempelvis som tabletter, skal først optages fra mave-tarmkanalen over i blodbanen for at virke. I visse tilfælde kan samtidig indtagelse af flere typer medicin forhindre denne optagelse. De forskellige typer medicin binder sig sammen til et uopløseligt kompleks, som er for stort til at komme gennem tarmvæggen og over i blodet.

Et eksempel på dette er samtidig indtagelse af jern og syreneutraliserende midler. Syreneutraliserende midler indeholder gerne metalforbindelser som fx aluminium og magnesium. Begge metaller danner et kompleks med jern, som ikke kan optages. I dette tilfælde kan problemet løses ved at indtage tabletterne med 1-2 timers mellemrum.

Forstærket virkning

Forskellige typer medicin kan forstærke hinandens virkning, hvilket blandt andet udnyttes ved behandling af forhøjet blodtryk. Man kan herved give en mindre dosis af de forskellige typer medicin, man giver samtidig, end hvis de blev givet hver for sig, og således til en vis grad undgå bivirkninger.

Et andet eksempel er medicin med nitroglycerin. Nitroglycerin bruges til behandling af hjertesmerter (angina pectoris), og virker blandt andet ved at udvide hjertets kranspulsårer. Hjertets kranspulsårer er de blodårer, som forsyner hjertet med iltet blod. Herved skal hjertet ikke arbejde så hårdt. Samtidig udvides blodkarrene i kroppen også, hvilket kan give anledning til et lille fald i blodtrykket.

Derfor kan man blive lidt svimmel, hvis man rejser sig hurtigt op. Hvis man samtidig indtager potensmidler med fx sildenafil, kan den blodkarudvidende effekt forstærkes, hvilket har givet anledning til kraftige fald i blodtryk.

Endvidere kan som eksempel nævnes medicin med phenprocoumon og warfarin, som bruges til forebyggelse af blodpropper (blodfortyndende medicin). For at få en bedre virkning behandles nogle patienter også med en lille dosis acetylsalicylsyre, som virker yderligere blodfortyndende. Hvis dosis af phenprocoumon og warfarin ikke nedsættes, vil effekten af de to typer medicin give en øget risiko for blødning fx fra et mavesår.

Denne gruppe patienter følges derfor ofte nøje og doserne afpasses til hinanden af lægen. Man skønner, at den forebyggende virkning af begge typer medicin er vigtigere end risikoen for øget blødningstendens.

Informer lægen

Som det ses af ovennævnte eksempler, er der mange muligheder for, at medicin kan påvirke hinanden. Som oftest går det godt. Uheldige og uønskede virkninger ses sjældent. Oftest ses interaktioner, hvor en person bliver behandler af flere forskellige behandlere. Derved får personen medicin fra hver enkelt behandler for forskellige sygdomme. Det er derfor vigtigt at informere lægen om al medicin, man tager - også håndkøbsmedicin!

Informer apoteket

På apoteket holder man øje med interaktioner, når der bliver ekspederet recepter. I apotekets edb-system har man adgang til en interaktionsdatabase. Hver gang man får ekspederet en recept gemmer apoteket oplysninger om ekspeditionen under CPR-nummeret. Ved at sammenholde oplysninger i interaktionsdatabasen med et bestemt CPR-nummer, bliver man opmærksom på mulige problemer ved ordinering af medicin.

Hvis systemet skriver, at der er interaktioner mellem to typer medicin, har farmaceuten på apoteket mulighed for at kontakte lægen. Sammen finder de så ud af om ordinationen evt. skal ændres, så bivirkninger undgås.

Ved mindre alvorlige interaktioner kan apoteket spørge ved udleveringen af medicinen, om kunden er blevet gjort opmærksom på muligheden for interaktion. Imidlertid er det som tidligere nævnt ikke kun receptmedicin, der kan forårsage interaktioner. Det er derfor vigtigt at oplyse både apoteket og lægen om evt. brug af håndkøbsmedicin og naturlægemidler, især hvis der er mistanke om, at medicinen ikke virker, som den plejer eller der er bivirkninger.

Læs også: