Mad og medicin

Vidste du, at mad og drikke kan påvirke din medicin? Læs derfor indlægssedlen, før du begynder at tage medicinen.

Hvis du er i tvivl om, hvad du må indtage af mad og drikke sammen med din medicin, kan du spørge lægen eller apoteket.

Hvordan påvirker mad og drikke din medicin?

Mad og drikke kan få medicinens effekt til at stige eller falde. Hvis effekten stiger, kan du risikere at komme op på et niveau, der giver flere bivirkninger og måske endda forgiftninger.

Hvis medicinens effekt falder, kan du risikere, at behandlingen med medicinen næsten ikke har noget effekt. Det kan betyde, at du ikke får behandlet din sygdom og får symptomer igen.

Det er oftest optagelsen, fordelingen, nedbrydningen og udskilles af medicin, der kan påvirkes af mad og drikke.

Graden af mad og drikkevarers påvirkning afhænger af mængden, måltidets sammensætningen og tidsintervallet mellem mad og medicin.

Farmaceuter og læger taler om medicinens biotilgængelighed. Det er en målestok for, hvor stor en procentdel af medicinen, der reelt kommer til at virke i kroppen. Meget medicin nedbrydes nemlig allerede i mavesækken eller tarmene og giver ingen effekt.

Mad og drikke kan påvirke medicinens biotilgængelighed, men det er ikke altid, at det har en praktisk betydning for behandlingen.

Tabletter, kapsler eller opløsninger, som skal synke, er den hyppigste måde at tage medicin på. Det er også i de tilfælde, at sammenhængen mellem mad og medicin er mest relevant.

Medicin sammen med mad

Mad og drikke kan få medicinens effekt til at stige eller falde.

Der findes medicin, der skal tages sammen med mad for den bedst mulige optagelse i kroppen. Det skyldes, at maden sørger for, at medicinen bliver længere tid i maven. Herved har kroppen tid til at få medicinen over i blodet, så den kan komme rundt i kroppen og virke.

Medicin kan give lokale mavegener, som kan afhjælpes ved at tage medicinen sammen med et måltid. Så er der noget at "stå imod" med, når medicinen kommer ned i maven. Et eksempel på medicin, der bør tages sammen med mad, er tabletter mod muskel- og ledsmerter (fx ibuprofen og acetylsalicylsyre).

Samtidig er det ofte lettere at huske at tage sin medicin, hvis man tager den sammen med et måltid, gerne det samme måltid hver dag.

Medicin på tom mave

Hvis apoteket, lægen eller indlægssedlen angiver, at medicinen skal tages fastende eller på tom mave, skal det generelt forstås som 1 time før eller 2 timer efter et måltid.

Der kan gælde særlige forhold for visse lægemidler f.eks. det meget anvendte lægemiddel alendronat mod knogleskørhed, som skal tages på tom mave, mindst 1 time før morgenmaden.

Medicin før maden

Der findes eksempler på medicin, som skal tages, før du spiser. Det er fx medicin mod sukkersyge, kramper (spasmer) og slankemedicin, hvor et måltid kan nedsætte virkningen af medicinen.

Medicin mellem måltiderne

Noget medicin skal tages mellem måltiderne. Det gælder for medicin, som nedsætter produktion af syre i maven. Medicinen skal tages mellem to måltider, fordi produktionen af mavesyre er meget høj, når der ingenting er i maven. På den måde virker det bedst og hurtigst.

Medicin sammen med vand

Hvis din medicin skal virke hurtigt, skal du ikke tage den sammen med mad men i stedet sammen med et glas vand.

Vandet får medicinen til at komme hurtigere gennem mavetarmkanalen. Derfor optages medicinen hurtigere i kroppen. Det kan være en fordel, hvis du har hovedpine og vil have smerten til at forsvinde hurtigt.

Medicin som virker dårligt sammen med bestemte former for mad

Udover tidspunktet kan forskellige typer af mad have indflydelse på, hvordan din medicin virker. Der findes en lang række lægemidler, hvis virkning påvirkes betydeligt af bestemte fødevarer. Her er blot nogle få eksempler:

  • Tetracyklin (antibiotika) må ikke tages sammen med mælkeprodukter. Kalken i mælkeprodukterne binder sig til tetracyklin nedsætter medicinens virkning. Tager du mælkeprodukter forskudt fra et måltid (2 timer eller mere), er der ingen problemer.
  • Simvastatin mod forhøjet kolesterol må ikke tages sammen med grapejuice. Grapejuice øger mængden af medicin, der optages i kroppen.
  • Warfarin til forebyggelse af blodpropper må ikke tages sammen med mad og drikke, der indeholder store mængder K-vitamin, da K-vitamin nedsætter warfarins effekt.

Dette er bare nogle enkelte eksempler på, at du skal være opmærksom på sammenhængen mellem mad og medicin. Der findes mange andre eksempler på, at maden har indflydelse på medicin.

Læs også: