Allergivaccination

Allergivaccination hedder også hyposensibilisering, immunterapi eller desensibilisering. Ved denne behandling får allergikeren det stof fx pollen, som ikke tåles, enten som indsprøjtning eller som tablet. På den måde "vænner" man sig til stoffet, så det efterhånden bedre kan tåles, når det mødes i naturen.

Behandling med indsprøjtninger har været benyttet i mange år, mens tabletbehandlingen er nyere og derfor endnu ikke findes til så mange former for allergi.

Hvem kan få vaccinationen?
Virkningen begynder som hovedregel allerede efter første del af behandlingen.

Allergivaccination har en meget god virkning hos personer, der er allergiske overfor:

  • pollen (træ- eller græspollen)
  • bi- eller hvepsegift
  • husstøvmider

Der er også vist en gavnlig virkning ved:

  • allergi for kat

Behandlingen benyttes ved høfeber, astma og allergisk shock (efter insektstik). Noget tyder på, at allergivaccination kan nedsætte den lille risiko, der er for udvikling af astma hos personer med høfeber.Behandlingen bedrer symptomer og nedsætter behov for anden medicin hos de fleste.

Hvem kan ikke få vaccinationen?  

Fordi behandlingen med indsprøjtninger indebærer mange lægebesøg, og på den måde kan være besværlig, tilbydes den ikke til de letteste allergitilfælde, hvor en kort behandling med antihistamin og/eller næsespray vil være tilstrækkelig.

Sædvanligvis benyttes der ikke indsprøjtninger med mere end 2-3 allergener på en gang - af praktiske og sikkerhedsmæssige grunde. Har man mange forskellige allergier, vil man derfor som regel ikke få tilbudt denne form for allergivaccination.

Tabletter med græspollen er betydelig dyrere end indsprøjtningsmedicinen, hvis der ikke gives samme tilskud, som ved anden medicin. Tilskud kræver, at der ikke er græspollen-astma (for der er ikke påvist effekt på denne). Tilskud kræver også, at der ikke har været tilstrækkelig effekt (eller uacceptable bivirkninger) af antihistaminer og næsespray med binyrebarkhormon.

Hvor længe tager behandlingen?

Allergivaccination gives som indsprøjtninger på over- eller underarmene. Ved første del af behandlingen, hvor dosis sættes op, får man behandling en gang om ugen.

Det er forskelligt, hvor hurtigt man kan gå frem, men typisk vil det tage 10 til 15 uger, før topdosis nås.
Så starter anden del af behandlingen. Her får man samme dosis hver gang, men skal komme sjældnere. For de fleste vacciner kan intervallet gradvist sættes op til ca. 8 uger, og behandlingen fortsætter i 3 til 5 år.

For tabletter er der kun lavet undersøgelser af 3 års behandling, så det er den periode, der anbefales. Her er dosis den samme under hele behandlingen.

Hvornår virker det?

Ved indsprøjtninger er der som hovedregel en virkning allerede efter første del af behandlingen. Anden del gennemføres for at få denne virkning til at holde - også når behandlingen er slut.

Ved tabletter med græspollen skal behandles i mindst 4 måneder før første sæson for at få fuld virkning. 

Bivirkninger ved vaccinationerne

Ved allergivaccinationerne kommer der oftest en lille hævelse og lidt kløe på det sted, hvor indsprøjtningerne er givet. Hævelsen kan være nogle cm fra side til side og er væk igen efter få dage.

Af og til optræder allergireaktioner som høfeber, nældefeber eller astma. Også allergi-shock er set, men meget, meget sjældent. Pga. risikoen for disse bivirkninger, som det er vigtigt at få behandlet hurtigt, må man ikke forlade lægens konsultation inden for de første 30 minutter efter, at man har fået en indsprøjtning.

Ved behandling med tabletter er der færre af den slags bivirkninger. Tabletterne skal ligge under tungen i et minut, mens de opløses. Det giver som regel kløe under tungen måske også i munden og svælget i nogle minutter. Kløen vil oftest aftage efter nogen tids behandling.

Af sikkerhedsgrunde skal første tablet tages hos lægen, så evt. andre bivirkninger kan behandles effektivt og med det samme.

Læs også: