Hormonfri behandling af atopisk eksem (børneeksem)

Hormonfri behandling af børneeksem

Et alternativ til binyrebarkhormon-behandling af atopisk eksem - populært kaldet børneeksem - er de to lægemiddelstoffer tacrolimus og pimecrolimus. Ingen af de to lægemidler indeholder binyrebarkhormon.

Begge lægemidler kan anvendes af børn over to år og voksne med atopisk eksem. Erfaringerne med disse lægemidler er endnu begrænset, og man bør derfor kun anvende dem i kortere perioder.

...de er særligt effektive overfor eksem i ansigtet, herunder i øjen-omgivelserne og på halsen.

For begge lægemidler gælder, at de er særligt effektive overfor eksem i ansigtet, herunder i øjenomgivelserne og på halsen.

Generelt er de ikke så kraftigt virkende som binyrebarkhormoner, men til gengæld kan de anvendes af børn og voksne med daglige gener af eksemet.

Er virkningen af disse lægemidler ikke tilstrækkelig, kan man holde pause med behandlingen og i stedet give binyrebarkhormoncreme eller -salve i nogle uger for at dæmpe eksemet.

Bivirkninger af tacrolimus og pimecrolimus

Både tacrolimus salve og pimecrolimus creme kan give forbigående svie i huden i starten af behandlingen.

Der er en let øget risiko for at få herpes med blærer, rødme og små væskende sår.

Man må ikke anvende tacrolimus salve og pimecrolimus creme i sommermånederne på lysudsatte områder.

Tilskud til tacrolimus og pimecrolimus

Der er ikke generelt tilskud til tacrolimus salve og pimecrolimus creme, hvorfor lægen skal ansøge Lægemiddelstyrelsen om enkelttilskud til behandlingen.

Søg i min.medicin.dk for mere information om virkning og bivirkninger

Læs også: