Inhalationsbehandling ved astma og KOL

De fleste typer af medicin mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) skal tages som inhalation. Det vil sige, at medicinen inhaleres direkte ned i lungerne enten i pulverform eller som spray.

Der er mange fordele ved denne fremgangsmåde. Det vigtigste er, at man kan nøjes med meget mindre doser, end hvis man tager tabletter.

Fordi medicinen ved inhalation sætter sig i luftvejene er virkningen høj, mens bivirkninger, som typisk opstår når medicinen når til andre organer, er små.

Det er meget vigtigt at udføre inhalationen rigtigt, da man ellers kan risikere, at kun en meget begrænset del af medicinen når ned i lungerne, hvilket kan føre til mangelfuld virkning.

Der findes flere inhalationssystemer på det danske marked. De vigtigste typer er:

  • Inhalationsspray, som kan anvendes uden og med en åndingsbeholder/spacer
  • Pulverinhalator
  • Forstøverapparat til inhalationsvæske
Ved inhalation kan man nøjes med meget mindre doser, end hvis man tager tabletter.

Inhalationsspray

Inhalationsspray har været på markedet i mange år.

  • Fordelen er, at den ikke fylder ret meget, og den kan rumme op til 300 doser af medicinen.
  • Ulempen er, at den kan være svær at bruge helt korrekt, og at man derfor ikke får det optimale ud af behandlingen
  • Hvis man bruger inhalationsspray sammen med en åndingsbeholder (spacer), kræves der en regelmæssig rengøring af åndingsbeholderen.

Ved korrekt brug af inhalationsspray vil ca. 10-12% af den doserede medicin nå ned i lungerne.

Inden for de sidste år er der kommet en række nye inhalationssprays på markedet (AeroBec, Alvesco, Innovair), som er blevet forbedret så meget, at meget større andel af medicinen aflejres i luftvejene.

Disse sprays indeholder meget mindre partikler, som i mindre grad aflejres i svælget og lettere kommer ned i lungerne.

Det betyder, at man kan nedsætte dosis af medicin, og at medicinen også kan virke i de helt små luftveje. Disse sprays kræver dog fortsat en veludviklet inhalationsteknik.

Hvis man supplerer en inhalationsspray med en åndingsbeholder, vil en cirka dobbelt så stor mængde aflejres i luftvejene, og de fleste patienter vil kunne finde ud af at bruge den korrekt.

  • Fordelen ved åndingsbeholderen er desuden, at den fremmer mængden af den mængde medicin, som når ned i lungerne og nedsætter den del, som sætter sig i mund og svælg. Det sidste er især vigtigt, hvis man anvender inhalerede binyrebarkhormoner.
  • Ulempen ved en åndingsbeholder er, at den fylder en del - det vil sige, at den fx ikke kan ligge i en lomme, og at den skal rengøres regelmæssigt.

En anden type spray, som ikke bruger drivgas, er Respimat, som frigiver medicinen som en langsom sky. Dette gør, at det virksomme stof har lettere ved at ned til luftvejene. Denne form for spray bruges uden åndingsbeholder.

Pulverinhalatorer

Generelt er pulverinhalatorer lidt dyrere end inhalationsspray. Når de alligevel anvendes meget, er det fordi, at de for de fleste patienter er lettere at bruge end vanlig spray, og de fleste kan hurtigt lære at bruge dem korrekt.

Der findes flere pulversystemer på markedet. Nogle systemer kan levere mange doser efter hinanden, mens andre skal påfyldes med en pulverfyldt kapsel, før man tager en dosis.

Nogle af pulversystemerne er udstyret med en tæller, som fortæller, hvor mange doser der er tilbage i inhalatoren.

Modsat de fleste inhalationssprays, hvor medicinen kommer ned i lungerne ved hjælp af en drivgas, skal man, når man bruger en pulverinhalator, selv suge medicinen ind i lungerne. Derfor er det vigtigt at suge ind hurtigt og kraftigt.

Forstøverapparat til inhalationsvæske

Forstøverapparat til inhalationsvæske er en lille maskine, som forstøver medicin via et forstøverkammer over til en ansigtsmaske eller et mundstykke.

Selve inhalationen kræver ingen specielle færdigheder fra patientens side men for at få gavn af apparatet, skal man kunne finde ud af at fylde kammeret med væsken korrekt. Der er behov for strøm eller batterier, så der kan dannes en medicinsky.

  • Fordelen ved apparatet er, at en stor mængde medicin kan tages på en gang.
  • Ulemperne er prisen, dårlig medicinudnyttelse og bivirkninger fra eventuelt overforbrug af medicin, som apparatet kan føre til. Apparatet er også besværligt at transportere.

Forstøverapparater anvendes primært til personer med behov for store doser medicin og en så dårlig lungefunktion, at de har svært ved at anvende en spray eller en pulverinhalator korrekt.

Den medicin, som anvendes i et forstøverapparat, virker her og nu og har ikke forebyggende effekt.

Forstøverapparater anvendes også til akut behandling på sygehusene.

Check på inhalationsteknikken

Det er vigtigt at bruge inhalatoren korrekt. Ved tvivlstilfælde kan man få tjekket sin inhalationsteknik på apoteket.

På hjemmesiden min.medicin.dk kan man se videoer som viser, hvordan man korrekt skal bruge de forskellige inhalatorer.

Læs også: