Gode råd om opbevaring af medicin

Medicin skal opbevares forsvarligt og uden for børns rækkevidde. Det er vigtigt, at medicin ikke opbevares på en måde, så dens virkning aftager, den mister virkningen eller bliver skadelig.
Alle lægemidler er forsynet med en indlægsseddel med vejledning om brug, og andre relevante oplysninger som fx opbevaring af medicin. Det er derfor vigtigt, at du gør det til en vane at læse indlægssedlen inden brug.

 • Mange slags medicin skal opbevares ved stuetemperatur, mørkt og tørt, og et medicinskab er derfor det bedste sted til opbevaring af lægemidler. Er dit medicinskab i badeværelset så husk, at noget medicin ikke tåler fugten i badeværelset, og derved kan miste virkningen. 
 • Medicin kan miste sin virkning, hvis den bliver udsat for varme. Dette betyder dog ikke, at man kan forlænge holdbarheden ved at anbringe medicinen koldt, fx i køleskab.
  Medicinskabet skal placeres højt oppe, hvor børn ikke kan nå.
 • Medicin, der skal opbevares i køleskab må ikke anbringes i nærheden af kølelegemer. Temperaturen omkring kølelegemerne er meget lav, og den lave temperatur kan ændre eller ødelægge medicinens virkning. Læg eventuelt medicinen i et særskilt rum i køleskabet.
 • Opbevaring ved almindelig temperatur skal altid finde sted ved 15-25° C. Angives opbevaringstemperatur som svalt, svarer det til 8-15° C, mens koldt er ved 2-8° C og frossen er -antal° C (angivet på pakningen). Ingen mærkning på medicinpakningen betyder, at der ikke er nogen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring og, at medicinen kan tåle højere temperatur end 30° C.
 • Låget på en medicinpakning skal altid skrues fast. Derved undgår du at spilde, og medicinen holder sig bedre. På apoteket kan du spørge efter særligt udformede låg, hvis du lider af gigt.
 • Fugtfølsom medicin opbevares normalt i et medicinglas, hvor glasset er forsynet med fugtsugende kapsler. Du skal endelig ikke fjerne dem, da de beskytter medicinen mod fugt.
 • Lysfølsomme lægemidler opbevares normalt i brune flasker, æsker eller plast, der er uigennemtrængelige for lys. Selvom beholderen er mørk bør direkte sollys undgås.
 • For at opnå en optimal holdbarhed og virkning, er det vigtigt, at du opbevarer din medicin i den originale emballage. Således undgår du uheldige fejltagelser ved medicinering.
 • Medicin er spændende for børn, idet medicin kan ligne slik. Derfor bør alle lægemidler opbevares uden for børns rækkevidde. Tasker, skuffer eller lignende steder er ikke hensigtsmæssige til opbevaring, da de tiltrækker børns opmærksomhed.
 • Medicinskabet skal placeres højt oppe, hvor børn ikke kan nå. Medicin, der skal opbevares i køleskab, skal ligeledes stå et børnesikret sted.
Læs også: