Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer at tage min astmamedicin?

Astmamedicin

Inhalation af luftvejsudvidende og forebyggende medicin er den grundlæggende behandling af astma både hos børn og voksne.

Indenfor inhalationsbehandling af astma, findes der:

 • Forebyggende medicin, der virker ved at mindske hævelsen af slimhinderne i luftvejene. Medicinens farvekode er brun eller orange.
 • Luftvejsudvidende medicin, der får musklerne i luftvejene til at slappe af, så luftvejene udvides.
  • Korttidsvirkende. Medicinens farvekode er blå. 
  • Langtidsvirkende. Medicinens farvekode er turkisgrøn.
 • Kombinationer af forebyggende og luftvejsudvidende medicin. Medicinens farvekode er rød eller lilla.

Følger du en medicinsk behandling, der er tilpasset dine astmasymptomer, har du gode muligheder for at kontrollere din astma og leve et normalt liv. Glemmer du at tage din astmamedicin, kan det påvirke dine astmasymptomer og føre til forværring af din astma.

Når du glemmer den forebyggende astmamedicin

Forebyggende (budesonid, beclometason, mometason, fluticason)
Du tager forebyggende medicin 1 gang om dagen, om morgenen, og har glemt at tage en dosis:

 • Du opdager i løbet af dagen, at du har glemt at tage din medicin - tag den glemte dosis.
 • Du opdager næste morgen, at du har glemt at tage din medicin - du skal ikke tage den glemte medicin, men bare tage din medicin, som du plejer.

Du tager forebyggende medicin 2 gange om dagen, morgen og aften, og har glemt at tage en enkelt dosis:

 • Du har glemt din morgendosis og opdager det før kl. 14 - tag den glemte dosis.
 • Du har glemt din aftendosis og opdager det før du går i seng - tag den glemte dosis.
 • Du har glemt din morgendosis og opdager det efter kl. 14 - du skal ikke tage den glemte dosis, men tage din aftendosis, som du plejer.
 • Du har glemt din aftendosis og opdager det først næste morgen - du skal ikke tage den glemte dosis, men bare tage din morgendosis, som du plejer.

Du tager forebyggende medicin 3-4 gange daglig; morgen, middag, aften og til natten og du har glemt at tage en enkelt dosis.:

 • Du skal ikke tage den glemte medicin, men bare tage næste dosis som du plejer.
Det gælder om at komme i gang, og få oparbejdet en god fast rutine igen.

Har du glemt at tage flere doser efter hinanden, og der er gået et par dage, skal du absolut begynde at tage din medicin igen med det samme. Det gælder om at komme i gang, og få oparbejdet en god fast rutine igen.

Det vil være godt at kontakte lægen for at høre, om du i en periode skal tage lidt mere medicin end sædvanligt. Det er vigtigt at kontakte lægen, hvis du kan mærke, at du har fået det værre med din astma.

Glemmer du regelmæssigt at tage din forebyggende astmamedicin, kan du få flere og sværere symptomer. Din astma forværres, og det føles som om, din behandling ikke virker. Du vil oså opleve, at det bliver sværere at få din anfaldsmedicin til at virke, når du får akutte astmaanfald. Du skal begynde at tage din forebyggende medicin igen, som aftalt med lægen. Du gør samtidig klogt i at kontakte lægen for at høre, om doseringen stadig passer.

Når du glemmer den luftvejsudvidende medicin

Korttidsvirkende (terbutalin, salbutamol)
Korttidsvirkende luftvejsudvidende medicin anvendes ofte kun som anfaldsmedicin, som du skal tage, når du får anfald. Lægen kan have anbefalet en anden dosering.

Har du glemt at tage en enkelt dosis af din faste luftvejsudvidende anfaldsmedicin, behøver du ikke at tage den. Du fortsætter bare med at tage din medicin til sædvanlig tid næste gang, som du plejer.

Langtidsvirkende (formeterol, salmeterol)
Langtidsvirkende luftvejsudvidende medicin er ofte fast doseret 1-2 gange daglig. Formeterol kan dog også anvendes ved anfald.

Har du glemt en enkelt dosis, skal du tage din dosis, så snart du opdager det. Hvis du først opdager det, når du skal tage den næste dosis, skal du ikke tage dobbelt dosis.

Når du glemmer kombinationsmedicinen

Kombinationer af forebyggende og langtidsvirkende luftvejsudvidende (budesonid/formeterol, fluticason/salmeterol)
Har du glemt en enkelt dosis skal du ikke tage den senere, du skal blot vente med at tage medicinen indtil den næste fastlagte dosis.

Hvorfor er det vigtigt at tage astmamedicin?

Ved astma er der en irritations­tilstand i den slimhinde, som beklæder dine luftveje indven­digt. Slimhinden bliver rød, hæver op og danner sejt slim - det kaldes inflammation. Samtidig trækker musklerne omkring luftrørene sig sammen så luftvejene snævres ind, og det bliver sværere at trække vejret. Symptomerne på kan være hoste, åndenød samt hvæsende og pibende vejrtrækning. De kan udløses af noget, der irriterer dine luftveje f.eks. tobaksrøg, stærke dufte og kold luft eller noget, du er allergisk over for f.eks pollen, hus­støvmider eller dyr. Ved at undgå disse ting, kan du mindske eller helt undgå dine astmasymptomer

Luftvejsudvidende medicin hedder også beta-2-agonister og virker ved at få musklerne omkring luft­rørene til at slappe af, så luftve­jene udvides og vejrtrækningen derved lettes.

Forebyggende medicin indeholder binyrebarkhormon (steroider), der virker ved at dæmpe den irritation, der er i slimhinden i dine luftveje. De gør slimhinden mere modstandsdygtig overfor det, der irriterer den. Du kan ikke umiddelbart mærke, at du tager medicinen. Du skal al­ligevel inhalere den hver dag, med mindre du har aftalt andet med din læge. Også selvom du ikke har astmasymptomer. Der kan gå op til adskillige uger, før du har fuld effekt af behandlingen.

Kombinationsmedicin indeholder både luftvejsudvidende og forebyggende medicin. Lægemidlerne virker ved at dæmpe irritationen i slimhinden i luftvejene. De får også musklerne omkring luftvejene til at slappe af, så luftvejene udvides og vejrtræk­ningen derved lettes.

Hvad er konsekvensen, hvis du ikke følger astmabehandlingen?

Passer du ikke din astmabehandling og glemmer at tage din medicin, bliver cellerne i lungerne til sidst stive på grund af den konstante betændelsestilstand og krampe. Det gør, at medicinen - den forbyggende såvel som den luftvejsudvidende - ikke længere vil virke, som den skal, og du får sværere ved at behandle din astma. For at holde cellerne i dine lunger raske skal du derfor være omhyggelig med din astmabehandling. Apoteket tilbyder at tjekke din inhalationsteknik, så du får mest muligt ud af din medicinske behandling.

Hvis du har svært ved at huske din astmamedicin kan du, gratis, tilmelde dig vores sms-service så du får en sms når du skal tage medicinen. Se mere her og tilmeld dig: Sms-service

Læs også: