Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer at tage min blodfortyndende medicin?

Medicingennemgang

Blodfortyndende medicin virker ved at hæmme blodets evne til at størkne (koagulere). Det bruges til at forebygge blodpropper. For at få den bedste behandling er det vigtigt, at man ikke får for meget eller for lidt medicin.

For meget eller for lidt blodfortyndende medicin?

Hvis man får meget blodfortyndende medicin (overdosering), får blodet sværere ved at størkne. Dette betyder, at selv små blødninger, fx efter slag, er svære at stoppe. Man får også lettere blå mærker.

For man for lidt blodfortyndende medicin (underdosering) kan det betyde, at der er en større risiko for nye blodpropper.

Glemmer man at tage en enkelt dosis af sin blodfortyndende medicin, bør man ikke tage dobbeltdosis som erstatning.

Får jeg den rigtige dosis?

Doseringen af blodfortyndende medicin er individuel. Lægens doseringsforslag er nøje tilpasset den enkelte person. Det betyder, at den mængde medicin, der giver optimal blodfortynding hos en person, kan betyde overdosering hos en anden. Derfor er det meget vigtig at tage medicinen, som lægen har skrevet eller sagt.

Aldrig dobbeltdosis!

Lægemidler, der indeholder warfarin (fx Marevan®) og phenprokoumon (fx Marcoumar®) virker ved at hæmme blodets evne til at størkne. Disse præparater bruges som forebyggende behandling mod blodpropper.

Glemmer man at tage en enkelt dosis af sin blodfortyndende medicin, bør man ikke tage dobbeltdosis som erstatning. Disse typer blodfortyndende medicin virker i lang tid. Har man taget den blodfortyndende medicin gennem længere tid, har kroppen vænnet sig til medicinen, hvorfor virkningen varer op til 3-14 dage. En enkelt glemt dosis vil derfor ikke have større betydning for behandlingen.

Opdager man, at man har glemt at tage sin aftendosis den følgende morgen, kan man evt. tage den glemte dosis her og derefter den almindelige dosis om aftenen. Hvis man glemmer at tage flere doser, bør man kontakte sin læge.

Blodfortyndende medicin, der hæmmer blodpladerne i at klumpe sammen

En anden type blodfortyndende medicin virker ved at hæmme blodpladerne i at klumpe sammen. Dermed mindskes risikoen for dannelse af blodpropper. Her er tale om medicin indeholdende acetylsalicylsyre (fx Hjertemagnyl®), dipyridamol (fx Persantin®/Asasantin®) og clopidogrel.

For denne type af blodfortyndende medicin gælder, at dosis som regel er ens for alle. Doseringen står på pakningen. Hvis man glemmer at tage medicinen indeholdende dipyridamol eller clopidogrel, kan man tage den glemte dosis, når man kommer i tanke om det.

Hvis der er mindre end 12 timer til næste dosis springes den glemte dosis over. Man skal ikke tage dobbeltdosis. En dobbeltdosis af disse, vil øge risikoen for bivirkninger som fx uro i kroppen, prikkende fornemmelse i hænder og fødder samt svimmelhed.

En glemt tablet med acetylsalicylsyre (75 mg, 100 mg eller 150 mg) vil være uden betydning. Omvendt betyder det heller ikke noget, hvis man tager 2 tabletter, med mindre man lider af mavesår. Det skyldes, at acetylsalicylsyre kan påvirke slimhinderne i mavesækken, således et mavesår kan fremkaldes eller forværres.

Nyere blodfortyndende midler

De seneste år er der kommet en del nye blodfortyndende midler/midler der forebygger blodpropper på markedet.

Pradaxa® (dabigatranetexilat), Eliquis® (apixaban), Xarelto® (Rivaroxaban) virker ved at hæmme forskellige mekanismer i blodets størkningsproces (koagulationsproces). Glemmer man en dosis af disse, tages den så snart man opdager det, med mindre det snart er tid til næste dosis (mindre end 6-12 timer – Se også det specifikke præparats indlægsseddel). Næste dosis tages på det sædvanlige tidspunkt og der fortsættes som normalt. Man skal aldrig tage dobbeltdosis! Hvis flere doser glemmes bør lægen kontaktes.

Brilique® (Ticagrelor) og Efient® (Prasugrel) hæmmer sammenklumpningen af blodpladerne, hvorved risiko for blodpropper mindskes. Hvis man har glemt at tage en Brilique®-dosis, tages næste dosis som normalt. En glemt Efient®-dosis, tages så snart man opdager det – samme dag. Hvis man glemmer en hel dag, så vent til næste dag og tag den sædvanlige dosis. Der bør aldrig tages dobbeltdosis, som erstatning for glemte doser.

Hvis du har svært ved at huske din blodfortyndende medicin kan du, gratis, tilmelde dig vores sms-service, så du får en sms når du skal tage medicinen. Se mere her og tilmeld dig: Sms-service

Læs også: