Hvad gør jeg hvis jeg glemmer at tage min diabetesmedicin?

Anbefalingerne bygger som udgangspunkt på, at diabetikeren er velbehandlet/velreguleret med et blodsukkeret, der ligger indenfor de anbefalede rammer.

Glemt at tage min medicin - type 1 diabetes

Efter daglig indgift af hurtigvirkende insulin vil der i kroppen være et vist depot af insulin, selv om kroppen ikke selv danner det. Glemmer du at tage en enkelt dosis hurtigvirkende insulin, sker der ikke så meget ved det. Du skal bare tage den næste dosis insulin som vanligt og undgå sukker.

Hvis blodsukkeret ligger mellem 7 og 15 mmol/l hjælper det at være fysisk aktiv.

Har du har spist for meget sukker, kan du måske opleve begyndende symptomer på forhøjet blodsukker (hyperglykæmi) bl.a. tørst. Har du symptomer, kan du drikke meget vand, undgå sukker og evt. motionere lidt.

Personer med type 1 diabetes, som har for højt blodsukker, har risiko for syreforgiftning, hvis der ikke er insulin nok til sukkerforbrændingen. I stedet sker der en fedtforbrænding, hvor der dannes syre (ketonstoffer).

Blodsukker

Hvis blodsukkeret er forhøjet - mellem 7 og 15 mmol/l - hjælper det at være fysisk aktiv. Fysisk aktivitet øger forbrændingen af sukker, og derfor stiger blodsukkerkoncentrationen ikke så hurtigt. Hvis blodsukkeret er højere end 15 mmol/l bør urinen undersøges for ketonstoffer. Er prøven positiv skal du ikke motionere, det kan forværre situationen. I stedet skal du kontakte lægen.

Hvis du skal have langsomtvirkende insulin, fx til natten, og du glemmer at tage en enkelt dosis, sker der ikke noget særligt ved det. Du har et vist depot af insulin i kroppen, som du kan trække på indtil næste dosis tages.

Hvis du ikke kan få din insulin i en periode, er der stor risiko for at få forhøjet blodsukker. I løbet af et døgn uden insulin vil blodsukkeret stige til mere end 15 mmol/l. Derfor bør du undgå sukker, drikke rigeligt med vand og motionere meget.

I løbet af nogle dage uden insulin vil blodsukkeret stige til 20-30 mmol/l, og dermed er der stor risiko for syreforgiftning. Du bør således være opmærksom på symptomerne på forhøjet blodsukker, så du tager den nødvendige medicin.

Gode råd til insulinbrugere:

 • Husk at tage den anbefalede insulindosis.
 • Vær opmærksom på symptomer på for højt blodsukker.
 • Mål dit blodsukker regelmæssigt.
 • Undersøg urinen for ketonstoffer ved blodsukker over 15 mmol/l.
 • Kontakt din læge ved symptomer på for højt blodsukker, hvis de er ledsaget af kvalme, opkastninger og/eller moderat til kraftig reaktion for syre i urinen.
 • Forsøg ikke at behandle syreforgiftning på egen hånd.

Enkelte personer med diabetes får insulin gennem en insulinpumpe. På denne måde får diabetikeren tilført insulin med en konstant hastighed hele døgnet rundt. De har derfor kun et meget lille depot af insulin i kroppen. Det vil meget hurtigt medføre forhøjet blodsukker og syreforgiftning, hvis pumpefunktionen svigter. Svigter pumpen skal lægen kontaktes.

Glemt at tage min medicin - type 2 diabetes

De fleste personer med type 2 diabetes får ofte kun tabletter som behandling. De producerer noget insulin selv og behøver blot hjælp til at få gavn af insulinen i cellerne. Glemmer du at tage en enkelt dosis, sker der ikke noget. Depotet af medicin i kroppen og kroppens egen produktion af insulin er tilstrækkeligt.

Du skal ikke tage dobbelt dosis næste gang men fortsætte med normal dosis, selvom du kan mærke, at blodsukkeret stiger. Hvis du tager dobbeltdosis, kan du risikere at få for lavt blodsukker. Du skal i stedet undgå sukker og motionere mere.

Hvis du både bruger tabletter og supplerer med insulin og glemmer at tage en dosis, sker der ikke noget. Du vil have et vist depot af medicin i kroppen, så du vil kunne undgå symptomer. Hvis der går mere end en dag, hvor du ikke får taget din medicin, vil der være risiko for forhøjet blodsukker, og du vil få symptomer herpå fx tørst. Du bør undgå sukker, drikke rigeligt og motionere.

Gode råd til diabetikere, der tager tabletter:

 • Tag altid din medicin som aftalt med lægen.
 • Tal med lægen, hvis det giver dig problemer.
 • Juster ikke selv på dosis, med mindre det er aftalt med lægen.
 • Brug doseringsæske, hvis du har svært ved at huske at tage din medicin.
 • Bed evt. lægen om at få din medicin dosispakket.
 • Hvis du glemmer en dosis, så skal du ikke tage dobbelt dosis næste gang. Vær hellere lidt ekstra fysisk aktiv den dag.

Hvis du har svært ved at huske din medicin, kan du tilmelde dig apotekets sms-service. Så får du en sms, når du skal tage din medicin.

Læs også: