Medicin er til personligt brug

Diabeteskampagnen

Der er flere faktorer, der har betydning for omsætning af medicin i kroppen. Disse faktorer er knyttet til dig, der tager medicinen. Det er ikke sikkert, at du får den samme virkning af at tage en slags medicin, som en anden person vil gøre. Det er derfor vigtigt, at du kender din medicin, dens virkninger, bivirkninger og begrænsninger ved anvendelse.

Lad være med at bruge andres medicin, selvom du tror, at du har de samme symptomer.

Personlige forhold

Din alder, vægt, helbreds- og ernæringstilstand kan have indflydelse på, hvorledes din krop reagerer på den medicin du tager. 

Nyre- og leversygdomme, hjerte- og lungelidelser og tilstande som graviditet og fedme kan alle sammen påvirke, hvordan medicinen virker. Det vil sige medicinens optagelse, fordeling, udskillelse og dermed de forventede virkninger eller uventede bivirkninger.

Hvis du har forstyrrelser i maven, fx i form af diarré eller opkastning, vil optagelse af medicinen blive påvirket. Måske vil du derfor ikke opnå den virkning, som du havde forventet.

Hvis du fx lider af allergi, skal du være forsigtig med at bruge medicin, der kan fremkalde allergi, eller hvis du fx har diabetes eller epilepsi, er der noget medicin, der kan forværre sygdommen. 

Psykiske faktorer

Psykiske faktorer kan have en væsentlig rolle i bearbejdning af medicin. Nogle er fx overbeviste om, at medicin, der gives som indsprøjtning virker bedre end tabletter. Virkningen af medicin kan forstærkes af din forventning om effekt. Denne snydevirkning (placeboeffekt) varierer dog i styrke fra person til person.

Hvis du har en positiv og optimistisk indstilling til behandling, vil du ofte opnå en forbedring i sygdomsforløbet.

Hvis du derimod har en negativ holdning til behandlingen, eller forventninger om bivirkninger, kan du i visse tilfælde fremkalde bivirkninger som fx hovedpine, træthed eller mave-tarmgener.

Genetiske faktorer

Både arvelige (genetiske) og racemæssige forhold kan have stor betydning for, hvorledes du omsætter medicin og andre stoffer i kroppen.

Genetiske tilstande kan ændre kroppens følsomhed overfor medicinen, og dermed vil medicinens skæbne i organismen ændres.

Nogle asiatiske personer mangler fx et af de enzymer, der nedbryder alkohol. Dette gør, at de bliver mere påvirkede af alkoholiske drikkevarer.

Andre faktorer

Noget medicin kan vekselvirke med fødevarer, alkohol eller andre former for medicin og fremkalde virkninger eller bivirkninger, som du normalt ikke oplever, hvis du tager medicinen alene (læs også artiklen Mad og medicin).

Tidspunktet for medicinindtagelse, i forhold til måltiderne, spiller en afgørende rolle for, hvordan du oplever en behandling. Præparater med acetylsalicylsyre vil fx virke mindre generende, hvis man tager dem sammen med mad.

For at opnå den optimale virkning af fx appetitnedsættende medicin, får man anbefalet at tage dem i god tid før måltiderne. I modsat fald vil medicinen måske ikke virke som ønsket.

Optagelsen af medicin kan påvirkes af alkohol. Alkohol kan fx ændre hastigheden, hvormed mavesækken tømmer sit indhold til tyndtarmen, og derved påvirke optagelsen.

Hvis du tager to slags medicin samtidig, kan du risikere, at de forstærker eller reducerer hinandens virkning (læs også artiklen Medicin kan påvirke anden medicin). Dette sker fx for sovemidler, antihistaminer og alkohol, der kan forstærke hinandens sløvende virkning.

Syreneutraliserende medicin, der indeholder aluminium, calcium eller magnesium, kan nedsætte virkningen af hjertemedicin med digoxin.

Dosering er individuel

Det er vigtigt, udover kendskabet til medicinens egenskaber, at vide, hvordan den sunde eller den syge organisme virker.

Når en læge sætter en medicinsk behandling i gang, starter han normalt med en standarddossering. Du vil som regel blive spurgt om dine symptomer, bedringer eller forværringer i din tilstand.

Noget medicin doseres ud fra koncentrationsmålinger i blodet, og andre efter den virkning der opnås. Medicin, der fx indeholder lithium, phenytoin og digoxin doseres ofte efter måling af blodkoncentration. Medicin, der nedsætter blodtrykket doseres ud fra måling af blodtrykket og medicin mod forhøjet blodsukker doseres ved måling af blodsukkeret.

Husk altid at følge lægens ordination, og lad være med at bruge andres medicin, selvom du tror, at du har de samme symptomer. Ved at bruge medicin, som er ordineret til en anden, selv håndkøbsmedicin, risikerer du i nogle tilfælde at få bivirkninger, som måske er værre end den lidelse du har i forvejen.

Læs også: