Har dit barn brug for at få medicin i børnehaven eller skolen?

Hvis dit barn har brug for medicin i løbet af dagen, kan personalet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger oplæres i at give dit barn medicin.

Et barn med længerevarende eller kronisk sygdom skal helst have sin medicin hjemme. Men i sjældne tilfælde kan børn have behov for at få medicin i det tidsrum, de er i dagtilbud, skole eller fritidsordning. Eksempler på sygdomme med fast medicingivning er astma og epilepsi. Eksempler på akut opståede behov for medicin er feberkramper og kraftig allergisk reaktion.

Man skal begrænse at give barnet medicin i institutionen mest muligt.

Da personalet ikke har en sundhedsfaglig uddannelse, er der brug for oplæring og en grundig skriftlig vejledning i at give medicinen. Medicinens pakning skal forsynes med barnets navn, samt hvad medicinen anvendes til og i hvilke doser.

Personalet kan i fællesskab med forældre og evt. lægen lave et skema, hvor personalet kan registrere, at de har givet barnet medicinen.

Hvis dit barn skal have medicin i en kortere periode for en smitsom infektion eller smerter, kan du ikke forvente, at personalet giver barnet medicin.

Børn, der kan smitte, skal holdes hjemme, til de ikke længere smitter. Eksempler på smitsomme sygdomme er diarré, børneorm, øjenbetændelse og skoldkopper.

Læs "Skrivelse om medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger" på retsinformation.dk

Kilde: Sundhedsstyrelsens skrivelse om medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger
Læs også: