Virker gammel medicin?

Du kan ikke sikre dig en optimal effekt eller behandling, hvis den medicin, du bruger er for gammel. Gammel medicin eller forkert opbevaret medicin, kan være virkningsløs, og i nogle tilfælde kan den ligefrem være skadelig. Har medicinen ændret lugt eller udseende, bør man heller ikke anvende den.

Holdbarhedsdato

Al medicin er forsynet med en dato, der oplyser dig om den sidste anvendelsesdato. Datoen angives normalt med teksten "holdbarhed" eller "anvendes inden".

På en pakning vil der ligeledes være angivet, hvis der er begrænset anvendelsestid på medicinen, efter den er blevet åbnet. Vær opmærksom på dette, eller spørg på apoteket. Noter evt. på pakningen datoen for, hvornår emballagen er blevet åbnet.

Nedsætning af holdbarhed
Gammel medicin eller forkert opbevaret medicin, kan være virkningsløs og i nogle tilfælde kan den ligefrem være skadelig.

Ikke al medicin har samme holdbarhed. Holdbarheden kan nedsættes på grund af:

  • varmepåvirkning 
  • fugt 
  • lys 
  • ved at blive forurenet af bakterier og svampe

Disse påvirkninger gør, at der sker ændringer af fysisk, kemisk eller mikrobiel karakter i lægemidlerne.

Medicin kan miste sin virkning, hvis den bliver udsat for varme. Men det betyder ikke, at man kan forlænge holdbarheden ved at anbringe medicinen koldt, fx i køleskab. Visse salver vil fx blive ødelagt, hvis de opbevares i køleskab.

Holdbarheden af fugt- og lysfølsom medicin sikrer du ved at opbevare den i original emballage på et tørt og mørkt sted. Et medicinskab kan være det perfekte sted.

Eksempelvis er medicin, der indeholder nitroglycerin forholdsvis ustabil, da det begynder at tabe virkning, så snart man åbner beholderen. Opbevaringsglasset skal derfor holdes tæt lukket. En nitroglycerin tablet, som har ligget på et sengebord natten over, skal kasseres næste dag, idet dens effekt er mindsket betydeligt.

Medicin bestående af tørre stoffer, fx tabletter, er normalt mere holdbare end medicin sammensat af våde stoffer, som fx mikstur og dråber. Mange fedtstoffer bliver harske, når de bliver udsat for luft- og fugtpåvirkning. Salver og lignende præparater, der indeholder vand, er særlig udsatte for at blive harske. Dette forhindres normalt ved at tilsætte konserveringsmidler.

Forurening af medicin

Medicin kan blive forurenet, og få en skadelig virkning. Risikoen er størst for lægemidler, der er sterile. Øjendråber kan fx blive forurenet af partikler i luften, eller hvis de kommer i berøring med øjenvipper ved drypning.

Forurenede øjendråber kan give anledning til øjeninfektion. Derfor er der begrænset holdbarhed på mange lægemidler, efter de tages i brug.

De fleste former for medicin kan som regel holde sig i 2-5 år. I skemaet nedenfor kan du se, hvilke former for medicin du skal være særlig opmærksom på, hvad holdbarhed angår.

Læs dog altid på den specifikke pakning, idet der kan være forskel fra en slags medicin til en anden.

Lægemiddel former

Konser- vering

Holdbarhed efter åbning

Bemærkning

Tabletter

2-5 år

Gælder også, når pakningen er åbnet

Stikpiller

2 år

Gælder også, når pakningen er åbnet

Injektions- væsker, infusions- koncentrater og skyllevæsker: (hætteglas)

Uden

24 timer

Husk at ampuller er én-dosis beholdere og ikke må opbevares efter anbrud

Injektions- væsker, infusions- koncentrater og skyllevæsker: (hætteglas)

Med

14 dage

Husk at ampuller er én-dosis beholdere og ikke må opbevares efter anbrud

Øjendråber, øjenbadevande og øredråber

Uden

7 dage

Kan variere lidt afhængig af præparat. Tjek indlægssedlen.

Øjendråber, øjenbadevande og øredråber

Med

1 måned

Kan variere lidt afhængig af præparat. Tjek indlægssedlen.

Øjensalver og andre sterile salver fx steroidholdige præparater

1-2 måneder

Kan variere lidt afhængig af præparat. Tjek indlægssedlen.

Næsedråber

Uden

14 dage

Kan variere lidt afhængig af præparat. Tjek indlægssedlen.

Næsedråber

Med

1-3 måneder

Kan variere lidt afhængig af præparat. Tjek indlægssedlen.

Mikstur

Uden

Ca. 1 måned

Mikstur

Med

Holdbar til udløbsdato

Penicillin mikstur

10-14 dage

Bør opbevares i køleskab

Insulin-pen

4 uger

Skal ikke opbevares i køleskab efter ibrugtagning

 Gennemgå derfor dit medicinskab for gammel og unødvendig medicin, og aflever det på apoteket til destruktion.

Læs også: