Hvorfor virker min medicin anderledes, når jeg bliver ældre?

Ældre mennesker tager ofte mere medicin end yngre. Årsagen er, at man med alderen får sygdomme, der kræver en mere vedvarende behandling. De mange forskellige typer medicin kan påvirke hinandens virkning og udskillelse fra kroppen.

Med alderen falder leverens og nyrernes funktion. Det betyder, at evnen til at nedbryde og udskille affaldsstoffer falder. Specielt den nedsatte nyrefunktion bevirker, at affaldsstoffer, der fortrinsvis udskilles gennem nyrerne, ophobes i kroppen. Dette kan i værste fald føre til bivirkninger eller forgiftninger. Især hvis medicinen hører til den type, der kan være farlig ved lidt større koncentrationer end normalt (fx digoxin).

Kroppen ældes

Med undtagelse af puberteten og overgangsalderen ældes kroppen jævnt livet igennem. I 70-80-års alderen begynder det at spille en stor rolle i forhold til dosering af medicin.

Foruden nyrernes og leverens nedsatte funktionsevne falder hjertets evne til at pumpe blod rundt i kroppen. Bindevævet mister elasticitet, og dermed evnen til at binde vand. Det betyder, at vævets fedtindhold stiger, mens vandindholdet falder.

Ældre får en større følsomhed over for visse typer af medicin.

Musklerne svinder, antallet af nerveceller falder, blodets sammensætning ændres og regulering af salt- og væskebalance bliver dårligere.

Alt sammen bevirker, at medicinen kan fordele sig på en anden måde i kroppen. Herved påvirkes både optagelsen af de aktive stoffer samt udskillelsen bliver langsommere. Derfor må der ofte tages andre hensyn ved valg af medicin og dosering til ældre.

Følsomheden øges

Det er ikke kun det, at kroppen ældes, men også det, at ældre får en større følsomhed over for visse typer af medicin. Det betyder, at man får den samme virkning, bare med en mindre dosis. Det kan også medføre, at der opleves flere bivirkninger ved medicinen på trods af, at man har taget den i flere år.

Det gælder specielt for lægemidler, som påvirker hjernen. Det vil sige, sovetabletter, medicin mod angst og depression samt anden nervemedicin. Denne form for medicin bruges ofte af ældre og skal doseres med stor forsigtighed. Hvis dosis ikke tilpasses den ældre, kan der opstå bivirkninger. Disse kan være i form af fx svimmelhed og forvirring (konfusion). Herved er risikoen for knoglebrud, usikkerhed ved at færdes ude og isolation øget.

Af andre eksempler kan nævnes, at fx medicin med kraftig vanddrivende virkning kan føre til, at man få vanskeligheder med at holde på vandet (urininkontinens). Også medicin mod gigtsmerter (NSAID) fører oftere til blødninger i mave/tarm-kanalen, forvirring og nyreskader hos ældre.

Hvordan husker man at tage sin medicin?

Ældre mennesker får ofte mange forskellige former for medicin samtidig. Noget medicin skal tages 3 gange om dagen, mens andet skal tages før sovetid eller hver anden dag. Da det ofte er på forskellige dage og tidspunkter, kan det være svært at huske, hvornår man skal tage hvad. Tilmed kan tabletterne have et andet navn og udseende fra gang til gang, hvilket kan skabe yderligere forvirring.

Hvis man ikke tager medicinen, som man skal, kan den ønskede virkning udeblive, og tager man for meget, kan den være skadelig.

Derfor kan det være en stor hjælp at bruge en doseringsæske. De findes i mange udformninger blandt andet til en enkelt dag, til en uge og med inddelinger til morgen, middag og aften. Nogle er endda med indbygget alarm. På den måde kan man bedre holde styr på, om man har husket at tage sin medicin.

Mange lægemidler kan i dag fås som depotpræparater. Det betyder, at lægemiddelstoffet afgives langsomt over et længere tidsrum, og man derfor ikke har behov for at tage medicinen fx 3 gange daglig. Hvis du har problemer med at huske at tage din medicin, kunne depotpræparater være et godt alternativ. Tal med lægen om det.

Apoteket kan også hjælpe med at huske på medicinen. Du kan få pakket din medicin i gennemsigtige engangsposer til morgen, middag, aften og nat. Læs mere om dosispakning her.

Du kan også blive mindet om at tage din medicin på mobiltelefonen ved hjælp af apotekets sms-service. Denne tilmelder du dig her.

Hvordan får jeg den ud af pakningen?

Mange emballagetyper er ikke egnede til ældre mennesker. Har man fx gigt i fingrene kan det være en vanskelig opgave at åbne glasset med gigtmedicinen. Nogle producenter udformer låg, så man kan åbne dem med en blyant.

Et andet problem kan være, at tabletterne er svære at håndtere. Enten fordi de er små, så de er svære og evt. dele eller for store, så de kan være svære at synke. Der findes forskellige hjælpemidler på apoteket, som kan være en mulighed.

Foruden forskellige slags doseringsæsker kan man købe en tabletdeler, en tabletknuser samt en pille-prikker, som kan trykke tabletter ud af blisterpakninger. Det er dog ikke alle tabletter og kapsler, som må deles. Fx må depotmedicin ikke deles eller knuses, da hele dosis så frigives på én gang og du kan risikere overdosering. Undersøg derfor altid om din medicin må knuses/deles.

Spørg hvis du er i tvivl

Det kan ofte være svært at skelne bivirkninger fra alderdoms- eller sygdomstegn. Men hvis du har en mistanke om, at din medicin ikke virker, som den plejer eller giver dig gener, skal du tale med din læge om det. Du kan også spørge på apoteket eller en af farmaceuterne her på apoteket.dk.

Læs også: