Binyrebarkhormoner til huden - hvordan virker de?

Hvad bruges binyrebarkhormoner til?

Hudmidler med indhold af binyrebarkhormoner (glukokortikoider/kortikosteroider) anvendes mod hudsygdomme som atopisk eksem, psoriasis, hudkløe samt mod sol-/lysforbrænding. Binyrebarkhormon til huden fås bl.a. som creme, gel, salve, opløsning og skum.

Brug af medicin med binyrebarkhormoner undertrykker kroppens egen produktion af binyrebarkhormon.
Hvilke typer findes der?

Binyrebarkhormon dannes naturligt i kroppens binyrebark. Binyrebarkhormoner til huden er syntetisk fremstillede. De virker som det naturlige binyrebarkhormon, men det varierer, hvor kraftigt de virker.

  • Svagt virkende (gruppe I - uden recept)
  • Middelstærkt virkende (gruppe II - receptpligtigt)
  • Stærkt virkende (gruppe III - receptpligtigt)
  • Meget stærkt virkende (gruppe IV - receptpligtigt)

Binyrebarkhormoner til huden findes også kombineret med salicylsyre, der opløser hård hud, samt i kombination med lægemidler mod bakterier og svampeinfektion.

Hvordan anvendes de?

Binyrebarkhormoner er anti-inflammatoriske. Inflammation er en ikke-bakteriel irritations-/betændelsestilstand. Binyrebarkhormoner gennemtrænger hudens hornlag og påvirker de dybereliggende celler.

Binyrebarkhormoner til huden kan optages i blodet og dermed påvirke andre organer end huden, både med hensyn til virkninger og bivirkninger. Anvendelse af de svagere virkende binyrebarkhormoner eller anvendelse i kortere perioder påvirker dog sjældent andre organer. 

Optagelsen af binyrebarkhormon i blodbanen øges, hvis huden er beskadiget, hvis det behandlede hudområde er stort eller hvis det behandlede hudområde tildækkes med plastfilm el.lign. Tildækning kan øge optagelsen ca. 10 gange.

Hvordan virker de?

Som regel anvendes binyrebarkhormoner til huden 1-2 gange dagligt. Behandlingen varer typisk få uger, men ved fx kronisk eksem eller psoriasis kan behandlingstiden strække sig over flere år. Til behandling af børn samt sarte hudområder som ansigt og kønsorganer anvendes gruppe I eller II.

Ved langvarig behandling kan der nedtrappes til 2-3 påsmøringer om ugen.

Brug af medicin med binyrebarkhormoner undertrykker kroppens egen produktion af binyrebarkhormon. Efter et pludseligt ophør af længerevarende brug vil der gå et stykke tid, inden kroppens egen produktion bliver normal. Derfor er det vigtigt at nedtrappe behandlingen langsomt efter lægens anvisning, ellers kan der komme en tilbageslagsvirkning i form af rødme, svien og brænden i huden. Der kan nedtrappes til færre påsmøringer og/eller skiftes til svagere  binyrebarkhormoner.

Salver og fedtcremer hæfter bedst til huden, tilfører den ofte tørre hud fedt og indeholder den mindste mængde konserveringsmiddel. Kortvarig behandling af fx eksem kan behandles med creme. Tyndtflydende produkter som gel og kutan opløsning er velegnet til brug i hårbunden.

Hvad skal du være opmærksom på?

Binyrebarkhormoner skal påsmøres i et tyndt lag. Efterfølgende vaskes hænderne med mindre det er hænderne selv, der behandles. Binyrebarkhormoner skal ikke anvendes længere tid end nødvendigt.

Gravide og ammende kan anvende binyrebarkhormoner til huden, dog helst kun gruppe I og II. Der optages kun en meget lille mængde binyrebarkhormon i modermælken hos den ammende. Bør dog ikke anvendes på brystvorter før amning.

Læs også: