Smertestillende medicin - hvordan virker det?

Smertestillende medicin bruges til at lindre forskellige typer smerte. Smerte kan opfattes meget forskelligt fra person til person og kan ikke måles. Det er en meget subjektiv opfattelse.

Når kroppen påvirkes af et slag, stik, betændelse, forbrænding mm. frigives stoffer, der fremkalder smerte. Det foregår ved, at stofferne påvirker nerveenderne i området.

Der sendes signal til rygmarven og videre til hjernen, hvor det opfattes som smerte. Kroppen kan selv hæmme smertesignalerne og mindske smertefornemmelsen ved at frigive et morfinlignende stof.

Smerter kan være kroniske eller akutte og være milde, moderate eller stærke.

Akutte smerter

Akutte smerter opstår ved beskadigelse af væv som fx hud, muskler, sener og indre organer.

Smerten er et advarselstegn, der skal forhindre yderligere skade. Smerten er først meget skarp, og herefter kan der kommer en mere dump smerte. Smerterne forsvinder, når skaden er helet, det kan vare fra få minutter til uger.

Kroniske smerter

Paracetamol er generelt ugiftigt, men kan give leverskader ved overdosering. Derfor må anbefalet dosering aldrig overskrides.

Kroniske smerter opstår uden tydelig påvirkning. De kroniske smerter har ikke en biologisk funktion som de akutte smerter, men de virker ødelæggende.

Kroniske smerter kan skyldes eksempelvis gigt, ryglidelser, smerter i forbindelse med operationer eller kræft.

Smerterne medfører ofte søvnbesvær og depression.

Nervesmerter

En anden type smerter opstår i forbindelse med skader i nervesystemet i enten rygmarv eller hjerne.

Smertetyper

Der findes forskellige typer af smerter:

  • Nociceptive smerter som er karakteriseret ved en form for legemsbeskadigelse.
  • Neurogene smerter som opstår i forbindelse med skade på nervesystemet.

Ligeså forskellige smerterne er, ligeså forskellige er midlerne, der bruges i behandlingen. Alle mennesker har på et tidspunkt i livet oplevet smerter, og langt de fleste har også anvendt håndkøbsmedicin mod smerter.

Det er typen af smerter, der afgør valget af smertestillende medicin.

Smertestillende medicin

Smertestillende medicin bruges til at behandle forskellige typer af smerter.

Der findes smertestillende til behandling af almindelig hovedpine, tandsmerter og menstruationssmerter, kraftige operationssmerter, smerter i forbindelse med kræft samt andre tilstande, hvor der er uudholdelige symptomer i form af smerter.

Typer af smertestillende medicin

  • Smertestillende af opioid (morfin)-typen (stærke smerter)
  • Svagt virkende smertestillende forskellige fra opioidgruppen (svage smerter)
  • Sekundære smertestillende ved nervesmerter (neurogene smerter)

Hvordan virker smertestillende medicin?

Opioider

Nogle af stofferne i denne gruppe (bl.a. morfin og kodein) kan udvindes af opiumsvalmuen heraf navnet opioider, andre er syntetiske videreudviklinger.

Morfin og lignende stoffer virker ved at påvirke celler i nervesystemet, hvilket giver en smertelindrende effekt.

Opioider anvendes hovedsageligt til kraftige smerter i forbindelse med alvorlig sygdom, hvor der er en form for legemsskade.

Valget af smertestillende medicin er betinget af en opvejning mellem bivirkninger og virkning samt behovet for smertelindring. Der findes mange forskellige måder at tage medicinen på - bl.a. som tabletter, smeltetabletter, brusetabletter, injektionsvæsker og plastre.

Bivirkninger af opioider

Stofferne har bivirkninger i form af eufori, sløvhed, nedsat vejrtrækning, forstoppelse, afhængighed og brug for større dosis efter længere tids brug (tolerance).

Opioider er sløvende og dermed trafikfarlige. De kan ofte give problemer med forstoppelse, kvalme og opkastninger. Opioider bør så vidt muligt ikke anvendes af gravide og ammende og kan i nogle tilfælde give nedsat vejrtrækning. Personer med nedsat nyrefunktion skal være særligt opmærksomme på bivirkninger.  

Svagtvirkende ikke-opioide smertestillende medicin

Gruppen består af paracetamol og NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler) i daglig tale kendt som gigtmedicin. Acetylsalicylsyre, diclofenac, ibuprofen og  naproxen er eksempler på NSAID. Mange af midlerne i denne gruppe kan købes som håndkøbsmedicin.

Når kroppen oplever en påvirkning, der udløser smerte, frigives stoffer, der udløser selve smerten. Denne gruppe af lægemidler virker ved at forhindre, at et af disse stoffer bliver produceret, og derved giver de en smertelindrende effekt.

Paracetamol og NSAID bruges til lettere smerter såsom hovedpine og smerter fra muskler og led. De har også en febernedsættende effekt.

Paracetamol

Paracetamol er generelt ugiftigt, men det kan give livstruende leverskader ved overdosering. Derfor må anbefalet dosering aldrig overskrides.

NSAID

NSAID virker antiinflammatorisk. Det betyder, at de modvirker lette ikke-bakterielle betændelsesreaktioner som for eksempel gigt.

Personer med mavesår eller for meget mavesyre skal passe særligt på med denne type medicin, og behandling bør kun igangsættes i samråd med en læge.

Sekundære smertestillere

Sekundære smertestillere bruges til smerter, der ikke umiddelbart ellers kan behandles. De kan i visse tilfælde afhjælpe neurogene smerter (nervesmerter). De tilhører en anden gruppe af medicin, der ellers bruges i behandlingen af epilepsi og depression.

Antidepressiva påvirker overførslen af impulser fra nervecelle til nervecelle og afhjælper derfor smerterne.

Antiepileptika virker ved at påvirke nervecellerne, så de bliver mere stabile og ikke videresender smerter som normalt.

De sekundære smertestillere kan give bivirkninger som døsighed og svimmelhed.

Hvordan bruges smertestillende medicin?

Smertestillende medicin skal tages, som lægen har ordineret. Mildere smertetilstande som hovedpine, tandsmerter og ledsmerter kan behandles med håndkøbsmedicin. Apoteket kan rådgive dig om brugen af smertestillende medicin.

Paracetamol er førstevalg indenfor smertebehandling af svage smerter, da det har færrest bivirkninger og stadig god effekt. Paracetamol kan anvendes til børn, gravide og ammende. Dog altid med forsigtighed og for børn under 2 år kun efter lægens anvisning.

Paracetamol, ibuprofen og acetylsalicylsyre fås i håndkøb som tabletter. Acetylsalicylsyre fås desuden som brusetabletter. Paracetamol findes som tabletter, brusetabletter, smeltetabletter, suppositorier (stikpiller), opløseligt pulver og oral opløsning til at drikke.

Hvad skal du være opmærksom på, når du tager smertestillende medicin?

  • Det er vigtigt at være opmærksom på, at medicinen kan have bivirkninger. Disse bivirkninger kan reduceres ved at indtage medicinen korrekt.
  • Smertestillende medicin skal opbevares utilgængeligt for børn og unge.
  • Kontakt lægen ved større forbrug af smertestillende håndkøbsmedicin.
Læs også: