Klacid®

Firma

BGP Products

Indeholder

Klacid® er et antibiotikum. Makrolid.

Virksomme stoffer

Clarithromycin

Anvendes

Klacid® anvendes til behandling af:

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af clarithromycin, fx:
  • luftvejsinfektioner hos personer, der er overfølsomme over for penicillin
  • klamydia
  • visse typer af lungebetændelse
  • mellemørebetændelse
  • alvorlige tilfælde af bumser.
 • Mavesår i kombination med andre lægemidler, idet en infektion med bakterien Helicobacter pylori kan være en medvirkende årsag til mavesåret.

Virker

 • Virker ved at hæmme bakteriernes stofskifte og dermed deres formering.
 • Midlet er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 5 timer for lægemiddelstoffet og ca. 7 timer for det aktive nedbrydningsprodukt (metabolit).
 • Depottabletterne frigiver det aktive stof over et længerevarende tidsrum, så virkningen varer ca. 24 timer.

Dosering

Findes som tabletter, depottabletter og oral suspension (væske til at drikke).

Dosis afhænger af infektionens art og sværhedsgrad.

 • Voksne og børn over 12 år
  • Tabletter og oral suspension
   • Sædvanligvis 250-500 mg 2 gange i døgnet.
  • Depottabletter
   • Sædvanligvis 500 mg 1 gang i døgnet i forbindelse med et måltid.
 • Børn under 12 år
  • Oral suspension
   • 15 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser.

Bemærk:

 • Nedsat dosis ved meget dårligt fungerende nyrer.
 • Behandlingstiden bør højst være 14 dage.
 • Depottabletterne :
  • Skal synkes hele.
  • ikke tygges eller knuses.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

To studier har vist, at der kan være en øget risiko for spontan abort, hvis du har fået midlet inden for de første tre måneder af graviditeten. Må kun anvendes efter aftale med lægen.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra indlægssedlen.

Bør ikke anvendes

Klacid® bør ikke anvendes ved:

 • Overfølsomhed over for makrolider
 • Samtidig meget dårligt fungerende lever og dårligt fungerende nyrer
 • Lavt blodsukker
 • Visse former for hjerterytmeforstyrrelser.

Mulige bivirkninger


Almindelige (1-10%)Betændelse på tungen, Diarré, Kvalme, Leverpåvirkning, Mavesmerter, Mundbetændelse, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Svamp i munden
Afslapning af karrenes muskler, Ændret lugtesans
Hovedpine, Søvnløshed
Hududslæt, Øget svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1%)Leverbetændelse, Ophobning af galde
Astma, Blodprop i lungerne, Ekstra hjerteslag, Hjerterytmeforstyrrelser, Hjertestop, Påvirkning af ekg
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blodpropper pga. forhøjet antal blodplader
Ledsmerter
Angst, Bevidsthedstab, Nervøsitet, Rysten, Svimmelhed, Søvnighed, Ufrivillige rykkende bevægelser
Betændelse i huden, Betændelse i hudens dybere lag, Eksem
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand, Infektioner, Overfølsomhed, Svampeinfektion
Betændelse i skeden
Høretab, Tinnitus
Meget sjældne (under 0,01%)Betændelse i bugspytkirtlen
Betændelsestilstand i nyren, Påvirkning af nyrerne
Ikke kendtDårligt fungerende lever, Tyktarmsbetændelse
Hjertebanken
Blødning, Hæmning af blodets evne til at størkne, Øget blødningstendens
Muskelsygdom, Nedbrydning af muskelvæv
Depression, Forvirring, Hallucinationer, Kramper, Manier, Psykoser, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop, Ændring i hudens følesans
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer, Rosen
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet

OBS

Klacid® skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Klacid® er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Du vil ofte mærke en bedring allerede efter to døgn, men du skal fortsætte behandlingen efter lægens anvisning.
 • Ved dårligt fungerende lever.
 • Ved dårligt fungerende nyrer.
 • Alvorlig hjertesvigt.
 • Forstyrrelser i saltbalancen.

Samtidig anvendelse af andre lægemidler

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 • Klacid® må ikke tages, hvis du er i behandling med:
  • Cabergolin (middel til bl.a. hæmning af mælkeproduktion)
  • Colchicin (middel mod urinsyregigt)
  • Ergotamin (migrænemiddel)
  • Midler ved organtransplantation (ciclosporin og tacrolimus)
  • Ticagrelor (blodpladehæmmende middel)
  • Visse kolesterolsænkende midler (atorvastatin, lovastatin, simvastatin)
  • Visse midler mod psykoser (pimozid, quetiapin).
 • Klacid® kan øge virkningen af en række lægemidler, fx:
  • Carbamazepin (epilepsimiddel)
  • Digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser)
  • Fentanyl (smertestillende middel)
  • Loradatin (middel mod allergi)
  • Sovemidler (midazolam og triazolam)
  • Theophyllin (astmamiddel)
  • Visse midler mod afstødning af organer efter transplantationer (sirolimus, tacrolimus)
  • Visse svampemidler (fluconazol, itraconazol)
  • Warfarin (blodfortyndende).
 • Klacid® forlænger virkningstiden for methylprednisolon (binyrebarkhormon) væsentligt.
 • Hvis du er i behandling med verapamil (middel mod hjerte- og kredsløbslidelser), skal du være opmærksom på risikoen for hjertebivirkninger.
 • Ved samtidig brug af clopidogrel (blodpladehæmmende middel) vil din læge sandsynligvis øge dosis af clopidogrel.
 • Der er øget risiko for blødninger ved samtidig brug af visse blodfortyndende midler (dabigatran, rivaroxaban).
 • Zidovudin (middel mod HIV) og Klacid® bør indtages forskudt med mindst 2 timers interval.
 • Ved samtidig brug af vinorelbin (celledræbende middel) er der øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
 • Samtidig brug af fluoxetin (middel mod depression) kan give psykiske bivirkninger.
 • Klacid® kan give øget forekomst af bivirkninger under behandling med rifabutin (tuberkulosemiddel).

Trafik

Ingen advarsel.

Findes som

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg clarithromycin.
Klacid® Uno, depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg clarithromycin.
Granulat til oral suspension. 1 ml brugsfærdig oral suspension indeholder 25 mg eller 50 mg clarithromycin.

Identifikation

Dispensationsform og styrkePrægKærvFarveFoto
filmovertrukne tabletter 500 mg Ingen kærvLysegul Billede
depottabletter 500 mg Ingen kærvGul Billede

Tilskud, udlevering, pakninger og priser

TilskudProduktnavnPris i kr.
Afilmovertrukne tabletter 500 mg ( Recept ) 14 stk. (blister)382,25
Adepottabletter 500 mg ( Recept ) 7 stk. (blister)99,40
Agranulat til oral suspension 25 mg/ml ( Recept ) 50 ml112,80
Agranulat til oral suspension 25 mg/ml ( Recept ) 100 ml172,90
Agranulat til oral suspension 50 mg/ml ( Recept ) 50 ml153,30
Agranulat til oral suspension 50 mg/ml ( Recept ) 100 ml254,30
Find dit apotek

Find apotek

Søg efter apotekernes åbningstider, adresser og telefonnumre.

Se oversigten