Zitromax®

Firma

Pfizer

Indeholder

Zitromax® er et antibiotikum af makrolidtypen.

Virksomme stoffer

Azithromycin

Anvendes

Zitromax® anvendes til behandling af:

 • Infektioner med bakterier, som kan påvirkes af azithromycin, fx
  • luftvejsinfektioner hos personer, der er overfølsomme over for penicillin
  • klamydia
  • visse typer af lungebetændelse.

Virker

 • Virker ved at hæmme bakteriernes stofskifte og dermed deres formering.
 • Midlet er virksomt over for flere forskellige bakteriearter end almindeligt penicillin og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 2-4 dage.

Dosering

Findes som tabletter, oral suspension (væske til at drikke) og pulver til infusionsvæske, som efter opløsning og fortynding indgives i en blodåre.

Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Tabletter og oral suspension

Voksne og børn, der vejer over 45 kg

 • Sædvanligvis
  • 500 mg 1 gang i døgnet i 3 døgn
   eller
  • 500 mg det første døgn efterfulgt af 250 mg 1 gang i døgnet i de følgende 4 døgn.
 • Klamydia
  • 1.000 mg som engangsdosis.

Børn 2-14 år

  • Sædvanligvis
   • 10 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet i 3 døgn
    eller
   • 10 mg pr. kg legemsvægt det første døgn, efterfulgt af 5 mg pr. kg legemsvægt 1 gang i døgnet de følgende 4 døgn.
  • Halsbetændelse med visse streptokokker
   • Ved overfølsomhed over for penicillin 10-20 mg pr. kg legemsvægt i døgnet i 3 døgn. Højst 500 mg i døgnet.

Bemærk:

 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.

Pulver til infusionsvæske

 • Voksne.
  • Lungebetændelse. Sædvanligvis 500 mg 1 gang i døgne i mindst 2 døgn efterfulgt af tabletbehandling.
  • Underlivsbetændelse. Sædvanligvis 500 mg 1 gang i døgnet i 1-2 døgn efterfulgt af tabletbehandling.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Denne tekst afviger fra indlægssedlen.

Bør ikke anvendes

Zitromax® bør ikke anvendes ved:

 • Overfølsomhed over for makrolider.

Mulige bivirkninger


Meget almindelige (over 10%)Diarré, Kvalme, Luft fra tarmen, Mavesmerter
Almindelige (1-10%)Kraftesløshed, Nedsat appetit
Opkastning, Smagsforstyrrelser
Ledsmerter
Hovedpine, Svimmelhed, Ændring i hudens følesans
Hudkløe, Hududslæt
Høretab, Synsforstyrrelser
Ikke almindelige (0,1-1%)Smerter
Leverbetændelse, Svamp i munden
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lungebetændelse, Åndenød
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer
For lidt kalium i blodet, For lidt natrium i blodet, For meget kalium i blodet, For meget natrium i blodet, Forhøjet blodsukker
Ledbetændelse, Rygsmerter
Nedsat følesans, Nervøsitet, Søvnighed
Alvorlig hudreaktion, Betændelse i huden, Overfølsomhed over for sollys, Væskeophobning i ansigtet
Infektioner, Overfølsomhed, Svampeinfektion
Betændelse i skeden, Blødning fra livmoderen, Smerter i nyrerne, Testikelsygdom
Tinnitus
Sjældne (0,01-0,1%)Leverpåvirkning, Ophobning af galde
Uro og rastløshed
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Allergiske reaktioner
Akut nyresvigt, Betændelsestilstand i nyren
Ikke kendtAlvorlig leverbetændelse, Betændelse i bugspytkirtlen, Dårligt fungerende lever, Leverskade, Tyktarmsbetændelse
Hjertebanken, Hjerterytmeforstyrrelser, Lavt blodtryk, Påvirkning af ekg
Blodmangel, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis
Aggressivitet, Angst, Besvimelsesanfald, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk, Hallucinationer, Hyperaktivitet, Kramper
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand

OBS

Zitromax® skal anvendes med forsigtighed:

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Zitromax® er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Du vil ofte mærke en bedring allerede efter to døgn, men du skal fortsætte behandlingen efter lægens anvisning.

Samtidig anvendelse af andre lægemidler

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.

 

 • Zitromax® bør ikke tages sammen med
  • syreneutraliserende midler
  • ergotamin (migrænemiddel).
 • Zitromax® øger virkningen af
  • ciclosporin og tacrolimus (midler ved organtransplantation)
  • lovastatin (kolesterolsænkende middel)
  • pimozid (middel mod psykoser).
 • Zitromax® kan give øget forekomst af bivirkninger under behandling med rifabutin (tuberkulosemiddel).

Trafik

Ingen advarsel.

Findes som

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg (delekærv) azithromycin (som dihydrat).

Pulver til oral suspension. 1 ml brugsfærdig suspension indeholder 40 mg azithromycin (som dihydrat).

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg azithromycin (som dihydrat).

Identifikation

Dispensationsform og styrkePrægKærvFarveFoto
filmovertrukne tabletter 500 mg ZTM 500 DelekærvHvid Billede

Tilskud, udlevering, pakninger og priser

TilskudProduktnavnPris i kr.
Afilmovertrukne tabletter 500 mg ( Recept ) 2 stk. (blister)104,80
Afilmovertrukne tabletter 500 mg ( Recept ) 3 stk. (blister)190,15
Apulver til oral suspension 40 mg/ml ( Recept ) 15 ml65,05
Apulver til oral suspension 40 mg/ml ( Recept ) 22,5 ml83,35
pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg ( Recept ) 1 htgl.465,65
Find dit apotek

Find apotek

Søg efter apotekernes åbningstider, adresser og telefonnumre.

Se oversigten