Naturlægemidler og interaktioner

En interaktion kan opstå, hvis et lægemiddel eller naturlægemiddel påvirker virkningen af et andet lægemiddel eller naturlægemiddel.

Interaktioner kan være positive. Positive interaktioner udnytter man, når man kombinerer flere lægemidler ved en såkaldt kombinationsbe-handling.

Der er to muligheder for påvirkning. Enten kan det føre til en forstærket virkning af lægemidlet, eller det kan føre til en nedsat eller forsinket virkning. Hvis der er tale om en forstærket virkning, kan det bevirke overdosering eller forgiftning. Hvis der derimod er tale om en nedsat virkning, kan det forhindre, at man får det fulde udbytte af behandlingen. Dette kan i de alvorligste tilfælde føre til livstruende situationer.

Positive interaktioner

Interaktioner kan være positive. Positive interaktioner udnytter man, når man kombinerer flere lægemidler ved en såkaldt kombinationsbehandling. Man opnår her den ønskede effekt ved brug af lavere doser af det enkelte lægemiddel, hvilket fører til færre bivirkninger. At man ofte ser færre bivirkninger ved kombinationsbehandling skyldes, at bivirkninger ofte er afhængige af dosis af det enkelte lægemiddel og ikke antallet af lægemidler.

Normalt bruger man dog kun udtrykket interaktioner om skadelige eller uønskede virkninger.

Interaktioner mellem forskellige lægemidler er almindelig kendt. Der kendes både interaktioner mellem forskellige lægemidler, mellem lægemidler og fødevarer samt mellem lægemidler og alkohol.

Lægemidlers vej gennem kroppen

For at lægemidler kan virke, skal de være i kroppen i en bestemt koncentration og i et bestemt tidsrum.

Disse ting undersøges grundigt, således at de er kendt inden lægemidlet sendes på markedet.

Interaktioner kan opstå på forskellige måder. Der kan ske ændringer i den mængde af medicinen, der optages i kroppen fra mave-tarmsystemet, eller der kan ske ændring i den hastighed optagelsen sker med. I begge tilfælde kan virkningen af lægemidlet enten forstærkes eller svækkes.

Da lægemidler er fremmede stoffer, vil kroppen forsøge at fjerne lægemidlet. Denne proces kan foregå på forskellig måde, men det sker, som regel, ved hjælp af enzymer. Lægemidlerne omdannes af enzymerne til stoffer, der kan udskilles med urinen eller med afføringen.

Interaktioner skyldes ofte, at specielt enzymerne i leveren påvirkes.

Man kender plantestoffer, der hæmmer leverens enzymer, således at visse lægemidler nedbrydes langsommere end normalt. De ophobes, og der kan opstå en overdosering eller forgiftning. Man kender andre plantestoffer, der aktiverer leverenzymerne, således at de arbejder hurtigere. Det betyder at lægemidlerne nedbrydes hurtigere, og der opnås derfor ikke en tilstrækkelig høj koncentration af lægemidlet i kroppen og hermed en utilstrækkelig effekt.

Naturlægemiddel - lægemiddel interaktioner

Som tidligere nævnt, er der en række produkter, fødevarer m.v., der kan influere på den måde lægemidler opfører sig på i kroppen.

Da man har vurderet, at der, i Europa, årligt bliver solgt naturlægemidler for et beløb, der svarer til over 1000 millioner dollars, må man gå ud fra, at en del mennesker, der tager medicin også samtidig tager naturmedicin.

Derfor er det også relevant at være opmærksom på eventuelle interaktioner.

Hvis man tager medicin og ønsker samtidig at bruge naturmedicin, bør man spørge apoteket om mulige interaktioner.

Kendte interaktioner

For alle registrerede naturlægemidler eksisterer der et såkaldt produktresumé. Det er et dokument, der, i kort form, indeholder alle de oplysninger, man har om præparatet. I produktresumeet er også beskrevet de interaktioner, man har oplysninger om og de interaktioner, der ud fra præparatets egenskaber muligvis kan opstå.

Eksempler:

Lakrids

Lakrids kan give bivirkninger i form af forhøjet blodtryk og ødemer (vand i kroppen); det kan påvirke effekten af vanddrivende og blodtrykssænkende medicin og af visse binyrebarkhormoner.

De rumopfyldende afføringsmidler, som f.eks. guar og loppefrø, nedsætter den tid føden, og dermed lægemidler, er i mave-tarmkanalen. Det kan derfor tænkes, at optagelsen af lægemidlerne påvirkes, så der ikke opnås fuld effekt.

Ginkgo, hvidløg og fiskeolie

Ginkgo, hvidløg og fiskeolie kan muligvis påvirke blodets evne til at størkne og kan derved forstærke virkningen af blodfortyndende medicin.

Perikon

Et af de naturlægemidler, der har været mest omtalt på grund af interaktioner, er Perikon (Perikum). Et eller flere af indholdsstofferne i Perikon aktiverer en bestemt type leverenzymer, som er involveret i omdannelsen af mange lægemidler. Det drejer sig blandt andet om Digoxin, der anvendes af patienter med hjertesygdom, Cyclosporin, der anvendes hos transplanterede patienter, Theophyllin, der er et astmamiddel, forskellige blodfortyndende præparater, P-piller og forskellige virushæmmende midler, der bruges til behandling af patienter med HIV-infektion.

Hvis man tager et naturlægemiddel, der indeholder Perikon samtidig med, at man tager et af disse lægemidler, opstår der i sjældne tilfælde en nedsat virkning af lægemidlerne.

Skal man undgå at bruge Perikon, hvis man tager andre lægemidler?

Når man skal afgøre, hvilke råd der skal gives med hensyn til samtidig anvendelse af et naturlægemiddel og et lægemiddel, må man se på, hvor stor hyppigheden af interaktioner er i forhold til, hvor mange der bruger naturlægemidlet.

Der findes ikke opgørelser på verdensplan over forbruget af Perikon. Man vurderer, at alene i Tyskland er over 8 millioner patienter blevet behandlet med Perikon i tidsrummet 1991 til 2000. Heraf har 53 oplevet symptomgivende interaktioner, mens ca. 60 yderligere har fået konstateret interaktioner, der dog ikke har været symptomgivende. Et forsvindende antal i betragtning af det meget store forbrug af Perikon-præparater.

Der er derfor ingen grund til at forvente alvorlige interaktioner, hvis man bruger Perikon sammen med andre lægemidler. Alligevel er det fornuftigt at rådføre sig med apotek og/eller læge, inden man eventuelt begynder at eksperimentere med selvbehandling med naturlægemidler, specielt, hvis man er i behandling med et af de lægemidler, hvor man ved, der kan opstå interaktioner.

Læs mere om de enkelte naturlægemidler

Læs også: