Hvorfor hedder min medicin noget andet?

Når du køber receptmedicin på apoteket, oplever du ofte, at din medicin hedder noget andet, end det lægen har skrevet på recepten. Men selv om medicinen hedder noget andet, indeholder den det samme aktive stof, i de samme mængder. Medicinen er bare billigere. Apoteket har pligt til at udlevere det billigste produkt. Det kaldes substitution.

Apoteket har pligt til at informere dig om prisen på det billigste lægemiddel, der kan substitueres til

Medicinen har altid det samme aktive indholdsstof, men fyldstoffer, farve, form og navn kan være forskellige. Desuden kan indlægssedlerne være lidt forskellige, da medicinalfirmaerne hver især udarbejder deres egen indlægsseddel.

Siden januar 2014, er det blevet lovpligtigt for apoteket at påføre det generiske lægemiddelnavn (dvs. de aktive indholdsstoffer) nederst på doseringsetiketten, for at mindske forvirringen blandt borgerne.    

Undtagelser

Der er situationer, hvor apoteket ikke skal udlevere den billigste medicin:

  • Hvis din læge vurderer, det er vigtigt, at du får lige netop den medicin, der står på recepten. Lægen kan skrive ”Ikke substitution” på recepten, hvis du fx ikke kan tåle et bestemt farve- eller hjælpestof i de billigere produkter.
  • Hvis lægen ikke har skrevet "ikke substitution" på recepten, kan du selv bestemme, om du ønsker at få det produkt, der står på recepten eller et andet produkt.
  • Hvis det produkt, som din læge har skrevet på recepten, kun er ganske lidt dyrere end det billigste, behøver apoteket ikke udlevere det billigste. Der er lovbestemte grænser for, hvor stor forskellen må være.

Apoteket har pligt til at informere dig om prisen på det billigste lægemiddel, der kan substitueres til.

Hvorfor får jeg en anden medicin hver gang?

Hvis du er i behandling med en bestemt slags medicin over længere tid, kan navnet på din medicin variere fra gang til gang. Det skyldes, at priserne kan skifte hver 14. dag. Det sker bl.a. for at øge konkurrencen mellem medicinalfirmaerne, og det er med til at give billigere priser på medicin.

Den medicin, du får, kan enten være originalmedicin, parallelimporteret medicin eller kopimedicin.

Originalmedicin er den medicin, der kom først på markedet. Når et medicinalfirma har udviklet et nyt lægemiddel, får de patent på det. Patentet sikrer, at udgifter, firmaet har haft til at udvikle den nye medicin, så vidt mulig kan tjenes ind igen, inden patentet udløber. Når patentet er udløbet, kan andre firmaer kopiere medicinen

Parallelimporteret medicin er faktisk også originalmedicin. I EU har vi en handelsaftale, der gør, at man kan købe lægemidler i andre EU-lande og importere dem til Danmark. Da medicinpriserne er bestemt af det enkelte lands økonomi, kan medicinpriserne i nogle tilfælde være billigere end i Danmark. Parallelimportørerne køber derfor den originale medicin i et andet EU-land og sælger den i Danmark. Selvom den ydre emballage kan se lidt anderledes ud, er den originale og den parallelimporterede medicin som udgangspunkt ens. Der er dog tilfælde, hvor et originalt lægemiddel findes i forskellige versioner i EU - fx med eller uden parfume. I det tilfælde er medicinen ikke 100% ens.

Kopimedicin er medicin, som er produceret af andre medicinalfirmaer efter patentets udløb. Kopimedicin indeholder det samme aktive stof som den originale medicin, men der kan være anvendt fx andre farve- og fyldstoffer.

Du kan selv undersøge muligheder for substitution på bl.a. www.medicinpriser.dk. Her kan du indtaste navn, styrke, antal mv. på din medicin. Dernæst vil du få vist en oversigt over alle produkter, som din medicin kan substitueres med. Hvis der er fast pris på medicinen, kan du også se både aktuelle og historiske priser.

Hvis du er i tvivl, kan du altid spørge på apoteket.

Kilde: Opdateret af Gitte Hessner, farmakonom, Danmarks Apotekerforening
Læs også: