Hvor kan jeg klage over apoteket?

De danske apoteker udleverer hver dag mange tusinde lægemiddelpakker til forbrugerne. Lægemidlerne er nøje vurderet og godkendt af myndighederne.

Apotekets personale er særligt uddannet til at sikre, at der udleveres de rigtige lægemidler, i rette dosering, med den rette rådgivning og til den rigtige pris. Alligevel kan der ske fejl eller uventede hændelser. 

Du kan naturligvis altid henvende dig på apoteket, hvis du er utilfreds med apoteket eller det, du har købt på apoteket.

Har du ikke lyst til det, eller fører det ikke til et resultat, som du er tilfreds med, har du via sundhedslovgivningen forskellige muligheder. Disse muligheder beskrives i det følgende.

Vil du klage over apoteket

Har du fået forkert medicin eller mangelfuld rådgivning?

Hvis du mener, at dit apotek har udleveret forkert medicin eller ydet en forkert eller mangelfuld rådgivning, kan du klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed tager stilling til, om apoteket har handlet fagligt korrekt.

Har apoteket begået andre fejl?

Mener du, at apoteket har begået andre (også mere formelle) fejl, kan du klage til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med, at apotekerne overholder gældende lovgivning.

Klager kan vedrøre alt fra priser og ventetider til apotekets beregning af sygesikringstilskud samt substitution (det vil sige udlevering af andet lægemiddel end det ordinerede).

Har du lidt økonomisk tab?

Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen kan give apotekeren/apotekspersonalet en påtale, hvis du har ret i din klage. Men det udløser ikke i sig selv en erstatning.

Mener du, at du har lidt et økonomisk tab på grund af apotekets handlemåde, må krav om erstatning rejses direkte overfor apotekeren.

Er du utilfreds med apotekets opførsel eller sprogbrug?

Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen tager ikke stilling til klager over apotekets almindelige kundeservice (opførsel, sprogbrug med videre).

Klager af den karakter må rettes til apotekeren. Du kan også klage til Apotekernævnet.

Vil du klage over medicin eller andre varer købt på apoteket

Har du oplevet bivirkninger?

Oplever du bivirkninger ved et lægemiddel, bør du kontakte din læge - det kan være, der findes en anden behandling.

Lægen har pligt til at indberette alvorlige eller uventede bivirkninger ved et lægemiddel til Lægemiddelstyrelsen.

Du har også selv mulighed for at indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, eventuelt med hjælp fra apoteket.

Har du fået en lægemiddelskade?

Har du fået en skade på grund af brug af et lægemiddel, der er købt i Danmark, kan du kontakte Patienterstatningen. 

Patienterstatningen tager stilling til, om du har krav på erstatning efter lov om erstatning for lægemiddelskader.

Kan du bytte eller returnere varer?

Mener du, at der er en fejl eller mangel ved et lægemiddel eller en anden vare, du har købt på apoteket, kan du henvende dig på apoteket. Apoteket vil tage stilling til, om du kan bytte eller returnere varen.

Apoteker vil normalt ikke tage et lægemiddel retur, med mindre der er en fejl eller mangel ved lægemidlet. Der gælder altså ingen almindelig fortrydelsesret. Det skyldes de strenge krav til apotekets opbevaring af lægemidler, som betyder, at apoteket ikke må udlevere returnerede lægemidler til andre.

Klager over almindelige varer skal gå til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forbrug.dk.

Adresser

Styrelsen for Patientsikkerhed
Finsensvej 15
2000 Frederiksberg
Tlf.: 72 28 66 00
pob@patientombuddet.dk
www.stps.dk

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Tlf.: 44 88 96 94
dkma@dkma.dk
www.laegemiddelstyrelsen.dk

Apotekernævnet
Bredgade 54
1260 København K
Tlf.: 33 76 76 80
apotekernaevnet@apotekernaevnet.dk
www.apotekernaevnet.dk

Patienterstatningen
Kalvebod Brygge 45
1560 København K
Tlf. : 33 12 43 43
pebl@patienterstatningen.dk
www.pebl.dk  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens "forbrug.dk"
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 41 71 50 00
kfst@kfst.dk
www.forbrug.dk

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage.
Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land eller ikke taler eller skriver dansk.
Klagen indgives via http://ec.europa.eu/odr 

Kilde: Danmarks Apotekerforening
Find dit apotek

Find apotek

Søg efter apotekernes åbningstider, adresser og telefonnumre.

Se oversigten
Apotekets SMS-service

Få en sms når du skal tage din medicin

Tilmeld dig her