Sygesikringens regler om medicintilskud

Medicintilskuddets størrelse afhænger af dine samlede årlige udgifter til tilskudsberettiget medicin, før tilskuddet er trukket fra.

Jo større udgifter inden for en periode på 1 år, jo større bliver din tilskudsprocent.

Dit tilskudsår starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin og slutter ét år efter denne dato.

Dit tilskudsår starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin og slutter 1 år efter denne dato.

Et nyt tilskudsår starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin efter dit forudgående tilskudsår er udløbet.

Tilskudsprocenten afhænger af, om du er over eller under 18 år gammel ved starten af din tilskudsperiode.

Det Centrale Tilskudsregister (CTR) beløbsgrænser for 2017

CTR grænser 2017 

Personer over 18

Personer under 18

0-950 kr.

0 %

60 %

950-1.565 kr.

50 %

60 %

1.565-3.390 kr.

75 %

75 %

Over 3.390 kr.

85 %

85 %

3.955 kr.

Egenbetalingsloft

Egenbetalingsloft

Grænse: kronikertilskud

18.331 kr.

22.541

 

Eksempel på udregning af tilskud

Du er over 18 år og køber i løbet af ét år tilskudsberettiget medicin for 4.000 kr. Du får 2.194,75 kr. i tilskud fra sygesikringen og betaler selv 1.805,25 kr.

Køb for 4.000 kr.

Tilskud

Egenbetaling

0-950 kr. (0%)

0 kr.

950 kr.

950-1.565 kr. (50%)

307,50 kr.

307,50 kr.

1.565-3.390 kr. (75%)

1.368,75 kr.

456,25 kr.

3.390-4.000 kr. (85%)

518,50 kr.

91,50 kr.

I alt

2.194,75 kr.

1.805,25 kr.

Er der tilskud til al medicin?

Sygesikringen giver tilskud til mange typer medicin (generelt tilskud), men der findes også medicin, som kun er tilskudsberettiget i særlige tilfælde.

Det er Lægemiddelstyrelsen, der beslutter, hvilken medicin sygesikringen giver tilskud til.

I nogle tilfælde er det tilstrækkeligt, at recepten er påtegnet "Tilskud" (klausuleret tilskud). I andre tilfælde skal din læge søge Lægemiddelstyrelsen om et individuelt tilskud, hvis du skal have tilskud.

Læs også: