Rygestop

Rygestop

Vil du gerne holde op med at ryge?

Har du brug for at blive holdt fast i din beslutning? Har du prøvet det før? Er du bange for at tage på i vægt? Vil du vide mere om dine helbredsmæssige gevinster ved at holde op med at ryge? Apoteket kan rådgive dig om, hvordan du bedst kan stoppe med at ryge.

Apoteket kan rådgive dig om, hvordan du bedst kan stoppe med at ryge. 

Med udgangspunkt i den situation du står i, kan apotekets rygestoprådgiver vejlede dig om, hvordan du bedst stopper med at ryge. Rygestop er et forløb, der køres enten individuelt eller i grupper.

Her får du:

 • Værktøjer til at komme godt igennem et rygestop, holde vægten og fortsætte med at være røgfri
 • Løbende målinger af kulilte
 • Masser af støtte
 • Testet din nikotinafhængighed
 • Rådgivning om valg og brug af nikotinerstatning

Det personlige rådgivningsforløb består af fem samtaler

Et individuelt rådgivningsforløb består af 5 samtaler af samlet 2 timers vejledning af en rygestoprådgiver. Et typisk forløb vil følge samme indholdsskabelon som et rygestopkursus.

 • 1. samtale varer ca. 40 minutter. Du og rygestoprådgiveren taler jer frem til, hvordan du bedst kan stoppe med at ryge, og din stopdag fastsættes.
 • 2.-4. samtale varer ca. 20 minutter. Der tales om, hvordan det går med dit rygestop, og hvordan du bedst undgår at falde i. Du kan vælge emner, som du gerne vil vide mere om, for eksempel vægt og kost, rygning og sygdomme eller nikotin og dens virkning.
 • 5. samtale varer ca. 20 minutter og har samme indhold som 2.-4. samtale, men der tales også om, hvordan du fastholder dit rygestop efter rådgivningsforløbet. Hvis du efter 5. samtale ønsker at fortsætte, kan du købe enkeltsamtaler.

Priserne fastsættes af det enkelte apotek Hvis du ønsker at aftale en tid, eller hvis du ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig på et apotek eller i Danmarks Apotekerforening på tlf. 33 76 76 00.

Rygestop i grupper forløber over seks uger

Et rygestopkursus som gruppeforløb er et tilbud til de personer, der ønsker at holde op med at ryge i fællesskab med andre. Gruppen støtter hinanden og deler erfaringer undervejs.

De to første mødegange består i at forberede rygestoppet, mens de tre sidste mødegange består i at fastholde rygestoppet. På første møde aftales en fælles rygestopdato, som kommer til at ligge mellem den anden og tredje mødegang. Forløbet kan se således ud: 

 • 1. uge. 2 timer fælles møde med individuelle rygeprofiler og opstart
 • 2. uge. 2 timer fælles møde hvor selve rygestoppet planlægges
 • 3. uge. 2 timer fælles møde med fokus på situationer, hvor det er svært at holde rygestoppet. 
 • 4. uge. 2 timer fælles med fokus på fastholdelse af rygestoppet.
 • 6. uge. 2 timer fælles møde med fokus på at fastholde rygestoppet i fremtiden - efter afslutning af rygestopkurset.

Information til kommuner samt offentlige og private virksomheder

Kommuner samt offentlige og private virksomheder, der er interesserede i at høre mere om apotekets rygestopkurser, er velkomne til at kontakte det lokale apotek eller Danmarks Apotekerforening på tlf. 33 76 76 00 for spørgsmål om igangsættelse af rygestopkurser.

Kilde: Danmarks Apotekerforening
Læs også:
Find dit apotek

Find apotek

Søg efter apotekernes åbningstider, adresser og telefonnumre.

Se oversigten

Nikotinaftrapper

Få hjælp til at blive fri for nikotinprodukter