Sygdomsleksikon

Diabetisk ketoacidose (Syreforgiftning pga. diabetes)

Syreforgiftning ved diabetes optræder hos personer med type 1 diabetes, men kan i visse situationer også optræde ved type 2 og andre diabetesformer. Det er en alvorlig tilstand, som ubehandlet er livstruende.Ved syreforgiftning er der højt blodsukker og blodets surhedsgrad er øget (pH-værdien i blodet er nedsat). Man udskiller store mængder sukker (glukose = druesukker) og syre (ketonstoffer) i urinen.

Årsager til diabetisk ketoacidose

Årsagen til syreforgiftning ved diabetes er insulinmangel. Det fører til kraftig dannelse og frisætning af glukose og ketonstoffer (sure stoffer) fra leveren. Pga. insulinmanglen bliver glukosen ikke optaget og anvendt til at danne energi i vævene, og ophobes i stedet for i blodet, og der udskilles store mængder i urinen. For at skaffe energi, nedbrydes i stedet kroppens fedtdepoter. Da der samtidig er en øget dannelse af adrenalin og kortisol fra binyrerne, øges denne nedbrydning af fedtvæv med frigørelse af syrer. I leveren bliver disse såkaldte fede syrer omdannet til ketoner. Disse ketonstoffer er syrer. En del udskilles i urinen, mens størsteparten ophobes medførende en produktion af brintioner, og dermed et fald i bikarbonat og kroppens surhedsgrad.

Symptomer på diabetisk ketoacidose

Ved diabetisk syreforgiftning er man meget syg. Man føler udtalt træthed og almen svaghed og har kraftig tørst og stor vandladning. Ved udtalt syreforgiftning kan man blive omtåget og endog helt bevidstløs.

Ved den kliniske undersøgelse finder lægen, at patienten har tør tunge og slap hud som tegn på, at kroppen mangler væske, at pulsen er hurtig, blodtrykket nedsat og vejrtrækningen er hurtig og dyb. Patientens ånde lugter af nyslået hø eller frugtkælder pga. ketonstoffer i udåndingsluften.

Nogle personer får mavesmerter, kvalme og opkastninger i forbindelse med syreforgiftning. Det kan føre til, at man fejlagtigt bliver indlagt på kirurgisk afdeling under fx diagnosen blindtarmsbetændelse, før man finder ud af, at årsagen til mavesymptomerne er kraftig udskillelse af glukose og ketonstoffer i urinen som tegn på syreforgiftning.

Faresignaler

Man skal være opmærksom på, om man pludselig får:

  • Kraftig tørst og vandladning.
  • Føler åndenød og udtalt træthed.
  • Har meget højt blodsukker og ketonstoffer (syre) i urinen eller blodet.

Hvad kan man selv gøre mod diabetisk ketoacidose?

  • Hvis man finder højt blodsukker og ketonstoffer i sin urin eller blod, skal man kontakte sin læge med henblik på råd og ekstra insulin.
  • Syreforgiftning kan opstå i forbindelse med andre sygdomme som fx infektioner med feber. I en sådan situation bør man måle blodsukkeret hyppigt og undersøge urinen eller blodet for ketonstoffer, således at man kan øge sin dosis af hurtigvirkende insulin i samråd med sin læge. Det hænder, at personer med feber, kvalme og opkastninger fejlagtigt tager for lidt insulin, fordi de mener, de skal have mindre insulin, når de ikke spiser. Der skal som nævnt i stedet for gives mere end den sædvanlige daglige insulindosis, da behovet for insulin som regel stiger under sygdom.
  • Syreforgiftning kan naturligvis også opstå, hvis man af én eller anden grund holder op med at tage sin insulin. Man kan ikke få syreforgiftning ved alene at spise store mængder sukker, så længe man tager tilstrækkelig insulin, men det er alligevel ikke tilrådeligt.
  • Hvis man behandles med insulinpumpe, skal man være meget opmærksom på svigt af pumpen. Pumpen indeholder hurtigvirkende insulin, og ved pumpesvigt vil der kun gå få timer inden kroppen er uden insulin, og syreforgiftning vil opstå.

Undersøgelse for diabetisk ketoacidose

Diabetisk syreforgiftning kræver akut indlæggelse. Der vil straks blive taget blodglukose og undersøgt for ketonstoffer i urinen og taget blod fra en pulsåre i håndleddet. Det sidste er for at se, hvad blodets surhedsgrad er.

Der vil også blive taget blod fra en blodåre for at vurdere kroppens saltindhold og væsketab. Herefter vil man blive undersøgt for evt. andre sygdomme - specielt infektioner.

Forløb

I langt de fleste tilfælde vil man under behandling være bragt ud af syreforgiftningen i løbet af et par døgns tid. Man kan udskrives, når glukoseniveauet igen er under kontrol og den faste insulin er startet/genoptaget.

Behandling af diabetisk ketoacidose

Behandlingen går ud på hurtigst muligt at tilføre den væske (ofte helt op til 6-7 liter) og de salte (kalium og natrium), kroppen mangler, samt give hurtigvirkende insulin hver time. Vand og salte gives som drop i en vene (blodårer). Under hele forløbet vil der med jævne mellemrum blive taget blodprøver for at vurdere blodsukker, surhedsgrad og væskebalance. Man bliver nøje overvåget og får taget blodtryk, målt puls og temperatur samt mængden af udskilt urin. Evt. infektion behandles med antibiotikum.

Læs beskrivelsen fra min.medicin.dk

 


Medicinsk ordbog

Hvad betyder de medicinske og lægefaglige ord?

Apotekets SMS-service

Få en sms når du skal tage din medicin

Tilmeld dig her