Sygdomsleksikon

Graviditet udenfor livmoderen (Ekstrauterin graviditet)

Ved graviditet udenfor livmoderen, også kaldet ekstrauterin graviditet, er graviditeten lokaliseret uden for livmoderhulheden. I langt de fleste tilfælde er graviditeten placeret i den yderste eller mellemste del af æggelederen.

Graviditet udenfor livmoderen. Klik for stort billede.Diagnose og behandling af graviditet udenfor livmoderen har ændret sig igennem de seneste årtier. Tidligere blev det ofte først opdaget, når graviditeten bristede og medførte blødning i bughulen med deraf følgende pludselige og voldsomme mavesmerter.

I dag stilles diagnosen meget tidligere i graviditetsforløbet, ved hjælp af blandt andet følsomme graviditetsprøver og ultralydsundersøgelse. Den tidlige diagnose forebygger risikoen for blødning i bughulen, ligesom det giver mulighed for en bedre behandling.

Hyppighed

Antallet af graviditeter udenfor livmoderen er i Danmark fordoblet siden 1980-erne. De udgør i dag ca. 2 % af alle graviditeter. Stigningen har, inden for de seneste år, været aftagende. Samtidig har antallet af bristede graviditeter udenfor livmoderen været faldende pga. bedre undersøgelsesmetoder. I dag brister ca. 15 % af de graviditeter, der opstår udenfor livmoderen.

Årsager til graviditet uden for livmoderen

Den vigtigste årsag til det øgede antal graviditeter udenfor livmoderen er formentlig, at flere kvinder får underlivsinfektioner. Betændelse i æggelederen, specielt infektioner forårsaget af chlamydia, kan føre til ødelæggelse af slimhinden og sammenvoksninger. Disse forandringer kan hindre transporten af det befrugtede æg gennem æggelederen, og dermed øge risikoen for graviditet udenfor livmoderen.

Normalt transporteres det befrugtede æg gennem æggelederen til livmoderhulen i løbet af nogle døgn. Underlivsbetændelse øger risikoen for graviditet uden for livmoderen seks gange. Risikoen øges med antallet af tidligere underlivsbetændelser. Der er en række andre faktorer, som giver øget risiko for graviditet udenfor livmoderen.

Forhold, som øger risikoen for graviditet udenfor livmoderen:

 • Tidligere operation på de indre kønsorganer eller i bughulen
 • Endometriose
 • Graviditet ved reagensglasmetoden (in vitro fertilisering)
 • Medfødte forandringer i æggelederen
 • Tidligere ufrugtbarhed (infertilitet)
 • Graviditet med spiral
 • Sterilisation

Symptomer på graviditet uden for livmoderen

Graviditet udenfor livmoderen kan ledsages af et af følgende symptomer:

 • Graviditetsfornemmelse i form af morgenkvalme og brystspænding
 • Positiv graviditetsprøve
 • Mavesmerter
 • Udebleven menstruation
 • Uregelmæssige blødninger
 • Besvimelsestendens, der dog optræder sjældent

Symptomerne varierer meget fra person til person. Graviditetens varighed og, hvor graviditeten sidder, har indflydelse på symptomerne. Meget tidligt i forløbet kan det være vanskeligt at skelne mellem en graviditet udenfor livmoderen og en truende abort. I de tilfælde, hvor graviditeten brister, og der kommer blødning i bughulen, kan symptomerne være voldsomme med besvimelse og tegn på blødningschok. Dette optræder dog kun hos ganske få kvinder.

Faresignaler ved graviditet udenfor livmoderen

Pludselig opståede smerter eller blødning tidligt i graviditeten bør altid medføre lægekontakt. Har man tidligere haft en graviditet udenfor livmoderen bør man kontakte læge, så tidligt som muligt i en ny graviditet. En tidlig ultralydsundersøgelse kan bekræfte, at graviditeten sidder det rigtige sted.

Undersøgelse for graviditet udenfor livmoderen

Diagnosen graviditet udenfor livmoderen stilles i dag ved en graviditetsprøve og gynækologisk undersøgelse med ultralydsundersøgelse.

Graviditeten kan i dag bekræftes ved hjælp af følsomme målinger af graviditetshormonet HCG, enten i en urin- eller blodprøve. En uringraviditetsprøve kan allerede være positiv på det tidspunkt, hvor den første menstruation udebliver. Graviditeten kan konstateres nogle dage tidligere på en blodprøve.

Når graviditeten er bekræftet, med en positiv graviditetsprøve, kan placeringen af graviditeten afklares med en gynækologisk undersøgelse og en ultralydsundersøgelse gennem skeden. Typisk vil man 4-5 uger inde i graviditeten kunne påvise det første anlæg til en graviditet inde i livmoderhulheden. I uge 5 vil man kunne identificere en blommesæk og i graviditetens 6. uge vil man kunne se fostrets hjerte slå.

Ved en graviditet udenfor livmoderen vil ultralydsundersøgelse ofte påvise en tom livmoderhule. Samtidig kan man i mange tilfælde se graviditeten, hvis den sidder i æggelederen.

Meget tidligt i forløbet kan det være vanskeligt at skelne mellem en normal graviditet, en graviditet udenfor livmoderen og en truende abort. Det kan derfor være nødvendigt at følge graviditetens udvikling, ved gentagne målinger af graviditetshormon i blodet og ultralydsundersøgelser.

Forløb

Typisk vil det hurtigt blive klart, at det drejer sig om en graviditet udenfor livmoderen, der uden problemer kan behandles på en gynækologisk afdeling. Hvis man undlader at behandle en graviditet udenfor livmoderen, kan der være fare for at den brister. Det kan føre til kraftig blødning i bughulen. Denne tilstand kan blive livstruende. Der ses fortsat dødsfald herhjemme pga. bristet graviditet udenfor livmoderen.

Behandling af graviditet uden for livmoderen

Afhængig af kvindens tilstand og resultatet af undersøgelserne er der tre måder at behandle graviditet udenfor livmoderen: Kirurgisk, medicinsk eller ved at se an uden behandling.

Kirurgisk behandling

Det aftales på forhånd med kvinden, hvor meget der evt. skal fjernes ved operationen. En kvinde, der ikke har yderligere graviditetsønske, vil måske være interesseret i at få fjernet den æggeleder, hvor graviditeten sidder. Mens en kvinde, der er gravid for første gang, vil være interesseret i, at man gør så meget som muligt, for at bevare den pågældende æggeleder.

Operation for graviditet udenfor livmoderen foretages i dag som et kikkertkirurgisk indgreb under fuld bedøvelse. Indgrebet tager normalt kort tid, og kvinden kan som regel udskrives samme dag eller dagen efter operationen. Længden af sygemeldingen plejer at være cirka én uge, men afhænger bl.a. af kvindens beskæftigelse.

Medicinsk behandling

Graviditet udenfor livmoderen kan også behandles medicinsk. Methotrexat er en folinsyreantagonist, der blandt andet anvendes til behandling af svulster, psoriasis og visse former for gigt. Methotrexat i lave doser har vist sig at være en effektiv behandling af graviditet udenfor livmoderen. Behandlingen har ikke væsentlige bivirkninger, og giver ikke anledning til risici i forbindelse med fremtidige graviditeter.

Anden behandling

I nogle tilfælde af graviditet udenfor livmoderen kan man vælge at se tiden an. Det drejer sig om kvinder, der er symptomfri og hvor koncentrationen af graviditetshormonet er faldende, som tegn på at graviditeten er ved at gå til grunde af sig selv.

Fremtidig graviditet

Der foreligger i dag ikke videnskabelige undersøgelser, der kan afklare, hvilken behandling der giver de bedste muligheder for efterfølgende at opnå graviditet. Uanset behandlingsvalg er chancen for at bevare fertiliteten god, idet 60-80 % af de kvinder, der er behandlet for graviditet udenfor livmoderen, fortsat har mulighed for at blive gravide.

Risikoen for en fornyet graviditet udenfor livmoderen er ca. 10 %. Det er derfor en god idé at henvende sig, så tidligt som muligt, i en efterfølgende graviditet med hensyn til at få foretaget en tidlig ultralydsundersøgelse.

Forebyggelse af graviditet udenfor livmoderen

Den bedste forebyggelse af graviditet udenfor livmoderen vil formentlig være nedsættelse af antallet af underlivsbetændelser, specielt dem, der er forårsaget af chlamydia. Anvendelse af kondom kan reducere risikoen for underlivsbetændelser. Igangværende forskning skal afklare, om det er muligt at vaccinere mod chlamydiainfektion. Medicinsk ordbog

Hvad betyder de medicinske og lægefaglige ord?

Apotekets SMS-service

Få en sms når du skal tage din medicin

Tilmeld dig her