Sygdomsleksikon

Fodvorter og andre vorter

Vorter er små hudsvulster, der forårsages af en virus, som angriber huden. Svulsten ligner et blomkålshoved. Hvis man skraber det forhornede lag af, kan man se 3-4 blodkar i centrum af vorten. Dette, sammen med det karakteristiske udseende, er med til at stille diagnosen. Denne artikel omtaler almindelige vorter.

Hyppighed

Vorter skyldes en virus. Det er den hyppigste virusinfektion i huden. Sygdommen rammer særligt børn i skolealderen og personer med nedsat immunforsvar.

Årsag og forløb af vorter

Vorter på kroppen og hænder skyldes et virus, der kaldes humant papiloma virus. Finger- og fodvorter skyldes samme virus. Grunden til, at fodvorter er flade og fingervorter er forhøjninger, skyldes, at man træder på fodvorten, derved bliver den flad, samtidig slides der vedvarende på vortens overflade, når man går.

Fodvorter kan ligne ligtorne, men de punktformede kar, der kan ses i centrum af forhøjningen, er karakteristisk for vorter og ikke for ligtorne. Er man i tvivl om diagnosen kan lægen tage en prøve (biopsi).

Vorter er meget smitsomme og smitter ved direkte (ved direkte berøring med vorten) eller indirekte (her afsættes virus på andet materiale og når du så rør ved det sted, bliver du smittet).

Hudskæl med vortevirus afsættes på genstande, som andre berører. Det kan være gulve i svømmehaller, baderum, sand og jord. Da berøring er et af kravene til at blive smittet med vortevirus, ses smitten ofte på steder på kroppen, der er hyppigt i berøring med omgivelserne. Fingre og fødder, men næse og mund ses også, når man smitter sig selv (autoinfektion).

Har man mere end 1 vorte, er det almindeligt, at man har fået den ene, og har smittet sig selv til resten.

Vorter på fødderne sidder typisk svarende til fodsålen - som udtryk for at man er smittet ved at træde på virus, der har ligget på ex. gulvet (indirekte smitte).

Fodvorter. Klik for stor billede.

Der sker det, at virus overføres direkte fra en person til en anden (direkte smitte). Virus smitter hudcellerne, der begynder at vokse stærkt. Vorten ses efter flere måneder. Den smittede, vil almindeligvis pille i vorten og på den måde smitte sig selv.

Efter 6 måneder når antallet af virus i vorten sit maksimum. Kroppen bekæmper vortevirus med sit immunforsvar (danner antistoffer). Disse kan måles i blodet, og når sit maksimum efter 6-12 måneder. De personer, der har størst mængde antistoffer mod vortevirus, slipper også hurtigst af med dem (Dette er dog ikke noget man måler). Personer med nedsat immunforsvar har øget risiko for at få vorter, og har ganske svært ved at slippe af med dem.

Tiden, fra man bliver smittet til vorten vokser frem, er meget lang, fx flere måneder. Kroppen begynder at danne antistoffer mod vortevirus og bekæmper på den måde vorten. Pludselig oplever man, at vorten "forsvinder fra dag til dag". Immunforsvaret har slået til og selv bekæmpet vorten. Af 100 vorter bekæmper kroppen de 50 inden for en periode på 2 år. Der er altså stor tilbøjelighed til at kroppen selv løser problemet hen ad vejen. Dog er 2 år længe og i den tid kan man nå at smitte andre.

Symptomer på vorter

Få eller ingen. Fodvorter giver anledning til smerter, når man træder på dem. Almindelige fingervorter giver normalt kun få gener, men kommer de i klemme, kan de give smerter. De er kosmetisk generende.

Faresignaler

Ingen kendte.

Hvad kan man selv gøre ved vorter?

 • Har du vorter på fødderne, er forebyggelse mod smitte til andre vigtigt. Skal man i offentlige baderum eller deltage i gymnastik, bør man have badesko eller gymnastiksko på.
 • Lad være med at pille ved vorterne, det øger risikoen for smitte til anden region. Undgå også kradsning med negle, her aflejres vorterester under neglene og giver mulighed for, at du ved berøring andet sted smitter dig selv.
 • Skolebarnet kan deltage barfodet til gymnastik eller svømning, hvis fodvorterne er blevet penslet om morgenen med vortemiddel eller klar neglelak. Smitten nedsættes også ved brug af tætsiddende eller flydende plaster.

Behandling af vorter

Sjældent har nogen sygdom så mange forslag til behandling som vorter! Både behandling fra læger, men også mange alternative forslag til behandling. Mange har oplevet, at en eller anden behandling har haft forbavsende god effekt.

Når man behandler vorter skal man tænke på 2 ting. For det første er vorter en fredelig (men dog generende) sygdom, for det andet er der stor tilbøjelighed til at sygdommen spontant forsvinder (50% inden for en periode på 2 år). Med den viden i baghovedet, kan man let forklare, den store succes mange behandlingsforslag har haft.

Set tilbage i tiden er vorter behandlet af læger med så forskellige midler som:

 • Radioaktiv bestråling (Radium)
 • Røntgenbestråling
 • Kirurgisk fjernelse
 • Eddikesyre og salpetersyre (lægebog fra 1907)
 • Opvarmning (elektricitet)

I dag bruges hovedsagelig afskrabning af hornlaget enten med kniv, eller hornopløsende stoffer med salicylsyre og frysning (den i dag mest brugte).

Der er flere nye behandlingsforslag på vej, både pulserende laserbehandling, der allerede gives på nogle hudafdelinger. Antivirusbehandlinger med medicin forsøges der også med.

Af alternative behandlinger er der forsøgt:

 • Mælkebøttesaft
 • Morgenurin
 • Helligt vand
 • Bøn
 • Kridt (kalk)
 • Komprimerende forbindinger
 • Citronsaft
 • Hvidløg
 • Løg
 • Og mange mange flere

Forskellige undersøgelser viser, at ingen af behandlingerne virker 100%. Vorterne kommer ofte igen, og man må prøve behandlingen flere gange.

Sygdommens store tilbøjelighed til spontan helbredelse gør, at behandling af sygdommen tit tilskrives den givne behandling. Dette gør det også sværere at undersøge den videnskabelige behandlingseffekt af en given behandling (Hvad er behandlingseffekt og hvad er spontan behandling).

Af nyere behandlinger er pulserende laserbehandling interessant. Fra opgørelser ses effekt af laserbehandling på 95% hos håndvorter og 85% hos fodvorter. Fordelen ved laserbehandling er, at der ikke er arvævsgener efter endt behandling.

Ulempen ved laserbehandling er at den kræver behandling hos speciallæge, at den kræver bedøvelse med lokalbedøvelse - da særligt børn ikke er glade for nåle, kan det være et problem.

Fingervorter. Klik for stor billede.

Behandlingsforslag

Har du vorter, du finder generende, skal du kontakte din læge. Han kan enten selv behandle dig eller henvise dig til hudlæge eller en hudafdeling.

En behandling i dag kan være frysning af vorten. Dermed dør vorten. Tilbagefald ses dog ofte.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at det er en fredelig sygdom. Man skal ikke påføres gener af behandlingen specielt ikke efter behandlingen, derfor kan kirurgi, røntgen eller anden strålebehandling ikke anbefales.

De 3 behandlinger har tilbøjelighed til at danne arvæv. Arvæv kan være smertefuldt, særligt på fodsålen og pludselig står man i en situation, hvor man har mere ondt efter behandlingen, end inden.

Læs beskrivelsen fra min.medicin.dk

 


Medicinsk ordbog

Hvad betyder de medicinske og lægefaglige ord?

Apotekets SMS-service

Få en sms når du skal tage din medicin

Tilmeld dig her