Sygdomsleksikon

Diabetes og graviditet

Kvinder med diabetes kan gennemføre en graviditet og føde børn på lige fod med kvinder uden diabetes.

Risiko for komplikationer er ringe, hvis blot der sørges for regelmæssig kontrol og god regulering af blodsukker eller glukoseniveauet før, under og efter fødslen.

Under en graviditet kan der desuden udvikles en speciel graviditetsdiabetes eller gestationel diabetes, der for det meste forsvinder ved fødslen.

Risikoen for diabetes ved fornyet graviditet er meget stor, og på længere sigt er der stor risiko for udvikling af type 2 diabetes.

Diagnosen, graviditetsdiabetes, stilles ved hjælp af en glukosebelastningsprøve. Følger man fødselsforberedelserne vil man automatisk blive undersøgt, hvis man er i risiko.  

De hyppigste komplikationer hos gravide med diabetes og deres børn er:

 • Forhøjet blodtryk og for meget fostervand.
 • Let øget risiko for diabetisk syreforgiftning, lavt blodsukker, forværring af diabetiske følgesygdomme samt abort.
 • Let øget risiko for at føde for tidligt.
 • Let øget risiko for medfødte misdannelser hos barnet.
 • Let øget børnedødelighed i tilslutning til fødslen i forhold til ikke diabetikeres.

Hvis den gravides diabetes ikke er optimalt reguleret i begyndelsen af svangerskabet, risikerer man desuden at fosteret hæmmes i sin vækst. Hvis glukosereguleringen ikke er optimalt under sidste del af graviditeten, risikerer man, at barnet er overvægtigt ved fødslen.

Hyppighed

Ca. 0,3 % af gravide har diabetes inden graviditeten, og de fleste er i behandling med insulin.

Ca. 2-3 % gravide udvikler graviditetsdiabetes, og antallet er stigende på grund af overvægt og flere etniske grupper med høj risiko.

Hvad kan man selv gøre?

 • Risikoen for graviditetsdiabetes kan mindskes ved at undgå overvægt, så spis sundt og hold dig i form.
 • Har du diabetes er det nødvendigt at gøre kontrollen af glukoseniveauet så god som muligt, før man begynder at planlægge en graviditet. Det er derfor vigtigt, at man som ung kvinde med diabetes rådgives om svangerskabsforebyggelse, således at graviditeten først indtræder, når man er forbedret på det. HbA1c bør være under 53 mmol/mol, når graviditeten indtræder.
 • Under graviditeten bør diabetespatienten først og fremmest være på vagt over for dårlig regulering enten i form af for høje, for lave eller stærkt svingende glukoseværdier.
 • Hjemmeglukosemålinger (mmol/l) bør være: Fastende: 4-6 Før hovedmåltiderne: 4-6 Efter hovedmåltiderne: 4-7 Før sengetid: 6-8 Midt om natten: 4-6 HbA1c ("langtidsprøven") bør ligge mellem 42 og 53 %. Alvorlige insulintilfælde og syreforgiftning skal undgås.
 • Følg den anbefalede diæt, som ved graviditetsdiabetes ofte er tilstrækkelig til at holde en god regulering. 
 • Det er nødvendigt med hyppige kontroller i diabetesambulatorium under graviditeten med henblik på justering af eventuel insulinbehandling, så man undgår problemer for mor og barn.
 • Alle vil blive rådet til at ophøre med at ryge og får rådgivning desangående.

Undersøgelser under graviditeten

Kvinden undersøges for sendiabetiske komplikationer i øjne, nyrer, nerver og blodkar. I første halvdel af svangerskabet bør ambulante diabeteskontroller foregå hver anden uge og i sidste halvdel hver uge. Under graviditeten bør man selv foretage hyppige målinger af blodsukker, føre resultaterne ind i diabetesbogen og medbringe den til hver eneste af de ambulante diabeteskontroller (se ovenfor). Ud over diabeteskontrollen vil fødselslægen og jordmoderen måle blodtryk, holde øje med om der kommer væske i kroppen, undersøge urinen og tage blodprøver. Der foretages ultralydsscan-ning af fosteret i uge 14, 22, 28, 34 og ved behov. I slutningen af graviditeten vil der som re-gel være behov for fødselskontrol hver 1-2 uge.

Forløb

Problemerne for mor og barn i forbindelse med svangerskab og fødsel afhænger af, hvor godt diabetessygdommen er reguleret, af morens alder da hun fik sin diabetes og af sværhedsgraden af eventuelle følgesygdomme.

Behandling af diabetes hos gravide

 • Graviditetsdiabetes behandles primært med diabeteskost, og hvis det ikke er tilstrækkeligt startes insulinbehandling.
 • Hvad enten man har type 1 eller type 2 diabetes inden graviditeten, er behandlingen under graviditeten altid diabeteskost og insulin. Det anbefalede tilskud af vitaminer og mineraler skal også gives.
 • I begyndelsen af graviditeten kan behovet for insulin falde hos patienter med type 1 diabetes. De sidste tre måneder af graviditeten stiger behovet for insulin derimod betydeligt.
 • Umiddelbart efter fødslen falder behovet for insulin igen til udgangspunktet. Ved graviditetsdiabetes kan eventuel insulin stoppes.
 • Fra graviditetens begyndelse skal personer med diabetes følges af læger, der har erfaring i observation og behandling af gravide patienter med diabetes. Fødslen skal ske på sygehus, hvor man har en afdeling for nyfødte (neonatalafdeling) med læger, der har erfaring i observation og behandling af børn født af mødre med diabetes.
 • Fødslen sættes i gang et par uger før tiden. I 30-40 % foretages kejsersnit. Kejsersnittet kan foretages i rygmarvsbedøvelse, så man er vågen under fødslen.

Du kan læse mere om diabetes hos Diabetesforeningen.

Læs beskrivelsen fra min.medicin.dk

 


Medicinsk ordbog

Hvad betyder de medicinske og lægefaglige ord?

Apotekets SMS-service

Få en sms når du skal tage din medicin

Tilmeld dig her