Sygdomsleksikon

Lavt blodsukker (Hypoglykæmi)

Lavt blodsukker (hypoglykæmi) betyder, at indholdet af glukose (druesukker) i blodet er nedsat. En plasma glukosekoncentration under 2,8-3,0 mmol/l er for lavt. Hos diabetespatienter med forskelligt gennemsnitsglukose kan denne tærskel imidlertid være højere.

Diagnosen hypoglykæmi er kendetegnet ved:

 • Symptomer på for lavt glukose.
 • Påviselig lavt glukose i blodet (måles i plasma).
 • Svind af symptomerne efter indtagelse af kulhydrat/føde.

Hos personer, der ikke har diabetes, sørger kroppen for, at indholdet af glukose (druesukker) i blodet hele tiden ligger inden for snævre grænser (4-8 mmol/l).

Der er mange hormoner, der medvirker til regulering af glukose i blodet. Insulin sænker det ved at øge optagelsen af glukose i vævene, og det er det vigtigste hormon i reguleringen. I forbindelse med indtagelse af føde stiger glukose, og parallelt hermed stiger indholdet af insulin i blodet. På den måde undgås store stigninger i blodsukkeret, og at det igen falder til et normalt niveau i løbet af 1-2 timer.

Insulin produceres i beta-cellerne i de Langerhanske øer i bugspytkirtlen. Bugspytkirtlen ligger i tolvfingertarmens runding lige under mavesækken. Hvis glukose bliver for lavt, sørger hormonerne glukagon, noradrenalin, adrenalin og væksthormon for at øge det ved at øge frigørelsen af oplagret glukose i leveren. Glukagon dannes i bugspytkirtlen, adrenalin og noradrenalin i binyrerne og væksthormon i hypofysen.

Hyppighed

Lavt glukose forekommer hovedsagelig hos personer med diabetes. Diabetes behandles med insulin eller tabletter, der sænker blodsukkeret. Personer med diabetes, som er i behandling med insulin, kan indimellem få lavt glukose, men risikoen for dette kan mindskes, hvis kulhydraterne i kosten fordeles dagen igennem, og det kræver sædvanligvis et antal mellemmåltider.

Årsager til lavt blodsukker

Lavt glukose (hypoglykæmi) hos personer der har diabetes

Langt de fleste tilfælde af lavt glukose forekommer hos personer med diabetes, som af én eller anden grund har for meget insulin i blodet i forhold til indtaget kulhydrat og kroppens depoter af glukose. De kan fx have glemt at spise eller udsat et måltid, men taget deres insulin, eller at de har udført hårdt legemligt arbejde uden at spise ekstra mad. Muskelarbejde virker nemlig som insulin, da det øger optagelse af glukose i vævene.

En vigtig årsag til svingende glukose er såkaldte "injektions-infiltrater", som er depoter af insulin i underhuden, hvorfra insulinen frigives uregelmæssigt. De opstår hvis man ikke spreder injektionerne, men stikker samme sted hver gang.  

Personer med diabetes har en større risiko for lavt glukose under indtagelse af alkohol. Leveren vil under påvirkning af alkohol have svært ved at sende glukose ud i blodet. Motionerer man og glemmer at spise øges risikoen for lavt blodglukose. Under indtagelse af alkohol er det derfor vigtigt, at man husker at spise, inden man lægger sig til at sove.

Andre årsager

Lavt glukose kan også forekomme hos personer, der får tabletter for deres diabetes. Det ses som regel hos ældre, som har husket at tage deres medicin, men som har sprunget et måltid over eller er begyndt at spise sparsomt.

Symptomer på lavt blodsukker

Symptomer på lavt glukose opstår som regel først, når blodsukkeret kommer under 3 mmol/l, men den blodsukkerværdi, der udløser symptomer hos den enkelte person, varierer. Typen af symptomer varierer også fra person til person, men den samme person vil som regel have de samme symptomer fra gang til gang. Det er karakteristisk, at symptomerne på lavt blodsukker svinder inden for et kvarters tid efter fødeindtagelse.

De første symptomer på lavt glukose er:

 • Sult
 • Indre uro
 • Rysten
 • Hjertebanken
 • Svedudbrud

Pårørende kan evt. se, at personen bliver bleg. Disse symptomer skyldes, at det sympatiske nervesystem aktiveres, og at binyremarven frisætter hormonerne adrenalin og noradrenalin.

Hvis blodsukkeret fortsætter med at være lavt eller falder yderligere, får man symptomer glukosemangel til hjernen. I begyndelsen kan personen med lavt blodsukker fx have svært ved at sætte sine briller på, og han/hun "læser" avisen på hovedet. Senere bliver man:

Insulinføling og insulintilfælde

 • Omtåget
 • Forvirret
 • Får taleforstyrrelser
 • Kan virke beruset. Det er desværre hændt, at personer med lavt blodsukker er blevet mistænkt for beruselse.

Lette tilfælde, hvor patienten selv kan sørge for at få noget at spise og drikke, kaldes insulinføling. Insulintilfælde kaldes det, når personen skal have hjælp af andre. Hvis man udvikler bevidstløshed og måske kramper pga. lavt blodsukker, taler man om insulinchok.

Hvis kontrollen af glukose er god, kan der godt være et par lette tilfælde af insulinføling om ugen. Det er helt uskadeligt. I svære tilfælde af lavt glukose kan der opstå lammelse i arm og ben på den ene side, kramper, eller man kan gå i koma.

Undertiden fortæller personer med diabetes, at de har symptomer på lavt glukose ved værdier over 5-6 mmol/l. Dette ses oftest hos dem, der er dårligt reguleret. Når blodsukkeret bliver bedre reguleret "vænner" kroppen sig til et mere normalt glukoseniveau.

Faresignaler

Insulin- og tabletbehandlede diabetikere bør være opmærksomme på symptomerne:

 • Sult
 • Indre uro
 • Rysten
 • Hjertebanken
 • Sved
 • Omtågethed

Hvis man har tendens til lave blodsukkerværdier om natten, bør man måle sit blodsukker, inden man går i seng ved 22-23-tiden og spise et ekstra mellemmåltid, hvis blodsukkeret er lavt. Det kan imidlertid ofte undgås, hvis insulinbehandlingen omlægges, eller hvis man anvender insulinpumpe.

Hvad kan man selv gøre ved lavt blodsukker?

Hvis man har diabetes og enten får insulin eller tabletter for diabetes, må man ikke springe måltider over. Hvis man gør det, risikerer man lavt blodsukker, da insulinet og tabletterne fortsætter med at sænke blodsukkeret, men nu "på tom mave". For at nedsætte risikoen for lavt blodsukker hos diabetikere, der behandles med insulin, tilrådes at kostens kulhydrater er "langsomme" og fordeles over døgnet.

Lavt glukose kan også forekomme hos insulin- og tabletbehandlede diabetikere, efter de har udført hårdt legemligt arbejde, fx på arbejdspladsen eller i form af sport, hus- eller havearbejde. I forbindelse med hård fysisk træning kan glukoseniveauet godt stige, men vil falde i restitutionsfasen.

Det betyder, at man skal spise ekstra eller reducere insulin- eller tabletdosis i samråd med sin læge forud for store fysiske anstrengelser. Hvis man har hårdt legemligt arbejde til hverdag og intet i weekenderne, kan man således tage mere insulin i weekenderne sammenlignet med på arbejdsdage.

Pga. søvnen registreres lavt blodsukker ikke så let om natten, og det er ikke altid, at man vågner, selvom blodsukkeret er lavt. Hvis man vågner træt om morgenen og med hovedpine, og lagnet er vådt og ligger krøllet sammen i fodenden af sengen, kan det være tegn på lavt blodsukker om natten.

Undersøgelse for lavt blodsukker

Den eneste måde man med sikkerhed kan få bekræftet, at man har lavt glukose, er at få det målt, når man har de nævnte symptomer.

Der findes forskellige små apparater i handlen til måling af glukose i en bloddråbe taget fra en fingerspids. De er lette og hurtige at betjene. Mellem de ambulante kontroller er det vigtigt, at personer med insulinbehandlet diabetes regelmæssigt måler niveauet.

Hvornår på dagen og hvor tit afhænger af situationen, og det aftales nærmere med den praktiserende læge eller den behandlende afdeling.

De målte blodsukkerværdier skrives ned i en dagbog eller gemmes i apparatet, så resultaterne kan diskuteres ved de ambulante besøg.

Forløb

Hvis det lave blodsukker behandles med det samme, når de første symptomer opstår, forsvinder symptomerne i løbet af et kvarters tid. Hvis det lave blodsukker falder til meget lave værdier, og hvis det varer flere timer, inden behandlingen startes, kan der i sjældne tilfælde opstå beskadigelse af hjernen, men det er heldigvis sjældent.

Behandling af lavt blodsukker

Behandlingen af lavt blodsukker er enkel. Indtagelse af juice, mælk og brød er tilstrækkeligt i lette tilfælde. For en sikkerheds skyld bør alle personer med diabetes altid gå rundt med tabletter med druesukker (glukose) på sig i tilfælde af, at de får lavt blodsukker.

Man må aldrig forsøge at give mad eller drikke til en omtåget eller bevidstløs person, da der er risiko for fejlsynkning. I sværere tilfælde er det nødvendigt at få glukagon sprøjtet ind i musklen eller at få sprøjtet glukose ind i en blodåre af vagtlægen eller på skadestuen. Glukagonsprøjten kan de pårørende evt. lære at anvende.

Personer med diabetes, der behandles med tabletter for deres diabetes, og som udvikler lavt blodsukker, bør indlægges til observation. Det skyldes, at det lave blodsukker kan komme igen inden for de første par døgn, selvom det i første omgang er kommet op i normalområdet.

Lavt blodsukker/glukose hos personer der ikke har diabetes

Man hører ofte om personer, der føler sig utilpas med ukarakteristiske symptomer som sult, angst, irritabilitet, træthed og uro, og som mener, de kan mærke, at glukoseniveauet er lavt, og at de derfor må have noget at spise. Måles glukose under disse "anfald" finder man imidlertid normale værdier. Tilstanden betegnes funktionel "hypoglykæmi" og er ikke udtryk for sygdom.

Andre sjældnere årsager

 • Lavt blodsukker forekommer ved nogle sjældne sygdomme, hvor der produceres for meget insulin af svulster i bugspytkirtlen. 3/4 af svulsterne er godartede. Der går ofte mange år før diagnosen stilles. Anfaldene af symptomer på lavt blodsukker udløses af faste, motion og alkohol.
 • Andre sjældne svulster uden for bugspytkirtlen, som kan producere stoffer, der virker som insulin, og dermed kan fremkalde lavt blodsukker.
 • Hvis man har nedsat produktion af binyrebarkhormon, fx pga. hypofyse- eller binyrelidelse, vil man have tendens til lavt blodsukker pga. mangel på kortison (binyrebarkhormon).
 • Svært nedsat leverfunktion, hvor der er et nedsat glukosedepot i leveren, kan medføre lavt blodsukker.
 • Stor alkoholindtagelse nedsætter blodsukkeret forbigående ved at blokere for frigørelsen af glukose fra leveren.

Symptomer på lavt glukose hos personer der ikke har diabetes

Symptomerne på lavt glukose er de samme, som dem man ser hos personer med diabetes.

Undersøgelse ved lavt glukose hos personer der ikke har diabetes

Hvis lavt glukose påvises hos en person, som ikke har diabetes og især hvis det er ledsaget af typiske symptomer, måles indholdet af insulin i blodet for at undersøge, om det drejer sig om en svulst i bugspytkirtlen.

I nogle tilfælde kan det være vanskeligt hurtigt at afklare dette. I disse tilfælde kan det blive nødvendigt med en 3-døgns fasteprøve under hospitalsindlæggelse. Her måler man så glukose regelmæssigt og især ved anfald af symptomer.

Normale personer kan faste i op til 3 døgn, uden at man kan måle lave glukoseværdier. Hvis man har en overproduktion af insulin eller har nedsat produktion af binyrebarkhormon, er man ikke i stand til at faste så længe, men udvikler hurtigt symptomer.

Behandling af lavt blodsukker hos personer der ikke har diabetes

 • Der er ingen behandling for funktionel hypoglykæmi ud over kostråd, som nogle gange kan afhjælpe symptomerne.
 • Hvis det viser sig, at man har en svulst (et insulinom), er behandlingen operation, hvor man fjerner svulsten i bugspytkirtlen.
 • Hvis det lave glukose skyldes lidelser i enten hypofyse eller binyre behandles det med kortison.
 • Reaktiv hypoglykæmi (fødefremkaldt hypoglykæmi) behandles som anført ovenfor.

Hvis du vil vide mere

Find supplerende information hos Diabetesforeningen.Medicinsk ordbog

Hvad betyder de medicinske og lægefaglige ord?

Apotekets SMS-service

Få en sms når du skal tage din medicin

Tilmeld dig her