Apotekernes ventetid på nettet

Som en service kan borgerne se en opgørelse af den gennemsnitlige ventetid i den normale åbningstid fordelt over ugen og dagen for en stor del af landets apoteker.

Hvad er ventetid?

Ventetid er den tid, der går, fra en kunde trækker et nummer, til kunden kaldes frem til kassen.

Hvordan er ugeskemaet lavet?

Ventetiden er opgjort som den gennemsnitlige målte ventetid fordelt på tidsblokke hen over ugen og dagen. Ventetiden opgøres i minutter og sekunder, og tidsblokkene er farvelagt ud fra den gennemsnitlige ventetid. Grøn betyder, at ventetiden højst var 5 minutter, gul at den var mellem 5 og 7 minutter, mens rød angiver, at ventetiden var mere end 7 minutter. Under skemaet ses, i hvilken periode målingen er foretaget.

Hvordan kan ugeskemaet bruges?

Ved hjælp af ugeskemaet har du mulighed for at se, hvornår der er den korteste gennemsnitlige ventetid på apoteket og eventuelt planlægge dit apoteksbesøg efter det. Ugeskemaet er kun en indikation af den ventetid, der i gennemsnit kan forventes det pågældende tidspunkt, og den ventetid, du rent faktisk vil opleve, kan selvfølgelig afvige herfra.

Hvorfor kan jeg ikke se ventetiderne på alle apoteker?

Der er apoteker, hvor der ikke kan vises et ugeskema. Det skyldes i mange tilfælde, at apoteket ikke har et nummersystem, der gør det muligt at foretage målingen.

Det gælder hovedsageligt de mindre apoteker, der ikke har behov for et elektronisk nummersystem. Det kan dog også skyldes, at der var nedbrud på nummersystemet i den periode, målingen blev foretaget, eller at apoteket har valgt ikke at deltage i visningen.

Alle apoteker skal dog måle, om deres servicemål nås, og du kan som kunde altid se apotekets ventetidsmåling på en hjemmeside, opslået i kunderummet eller ved forespørgsel til dit lokale apotek.

Kilde: Danmarks Apotekerforening
Læs også:

Find varer

Avanceret søgning

Spørg apoteket om din medicin døgnet rundt.

Chat direkte eller ring på
Tlf: 8020 2407

E-mærket