Dine muligheder på sundhed.dk og FMK-online.dk

Når du er logget på apoteket.dk med NemID, kan du se en oversigt over dine åbne recepter på receptserveren.

Gennem flere år har det også været muligt at se recepter og andre oplysninger om dine medicinkøb på sundhed.dk. 

Dit medicinkort på sundhed.dk

på sundhed.dk kan du se

  • Dit elektroniske medicinkort
  • Oversigt over åbne recepter
  • Oversigt over lukkede recepter i løbet af de sidste 2 år
  • Køb gjort på recepterne
  • Alle dine receptkøb i løbet af de sidste 2 år
  • CAVE - Lægens eller hospitalets notat om lægemidler du ikke kan tåle

Andre sundhedsdata på sundhed.dk

Sundhed.dk giver dig stadig adgang til mange andre elektroniske oplysninger om din sundhed og din sygejournal. Her er nævnt tre muligheder.

Min E-journal

Her kan du se personlige journaloplysninger fra offentlige sygehuse.

Mine behandlinger på sygehuse

Oversigten omfatter indlæggelser, ambulant behandling og skadestuebesøg på offentlige sygehuse.

Mine konsultationer

Oversigt over besøg hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl.

Oplysninger om medicintilskud (CTR)

Hvis du ønsker oplysninger om dine registreringer i CTR (Det Centrale Tilskudsregister), skal du logge på www.fmk-online.dk

Læs også:

Find varer

Avanceret søgning

Spørg apoteket om din medicin døgnet rundt.

Chat direkte eller ring på
Tlf: 8020 2407

E-mærket