en Kvindeting
Gener i forbindelse med overgangsalderen 


Overgangsalderen opleves meget forskelligt fra kvinde til kvinde, og der er stor variation i forekomsten af gener, der opleves og deres sværhedsgrad.

Nogle kvinder har ingen gener eller fysiske tegn på overgangsalder – blødningen holder bare op, enten gradvist eller pludseligt. De fleste har dog gener i en eller anden udstrækning, og nogen i sådan grad, at det kan være svært at få en hverdag til at hænge sammen.

Blødningsforstyrrelser

Overgangsalderen starter nogle år før den sidste menstruation. Når tiden for menopausen nærmer sig, kan der være forvarsler, og det første vil være blødningsforstyrrelser, som skyldes forstyrrelser i produktionen af progesteron.

Blødningerne kan variere i hyppighed, varighed og styrke. Typisk vil der gå længere tid mellem blødningerne, som til gengæld kan blive kraftigere og langvarige. Siden hen vil østrogenproduktionen falde til et niveau, der kan give gener som fx hedeture og irritation i skede og urinveje.

Hedeture og svedture

Det er den faldende østrogenproduktion, der er skyld i, at du kan opleve hedeture og svedture. Hedeture er pludselige, kraftige varmebølger, der skyller igennem kroppen. Nogle sveder samtidig voldsomt og kan endvidere opleve hjertebanken og/eller svimmelhed.

Hedeture og svedture vil oftest komme i tiden op til den sidste blødning og i perioden efter. I gennemsnit har kvinder hedeture og svedture i fire år, men ca. 10 pct. kan opleve at have det i op til 10-12 år.

De fleste kvinder er mest generet om natten, hvor nattesøvnen kan blive påvirket. Det er almindeligt, at nogle kvinder har 5-10 hedeture dagligt, men nogle kan have helt op til 50. 

Overvægtige kvinder har ofte flere gener med hedeture og svedture end normalvægtige.

Tørhed, kløe, svie og irritation i skeden

Den nedsatte østrogenproduktion får slimhinden i skeden til at svinde ind og producere mindre sekret. Gener fra skeden kan være tørhed, kløe, svien og irritation. Der kan også forekomme smerter og blødning fra slimhinden ved sex. 

Generne vil ofte starte 4-5 år efter menopausen og vare resten af livet.

Inkontinens

Blære- og urinrør påvirkes af den manglende østrogenpåvirkning. Det øger risikoen for stressinkontinens – du kan opleve at tisse en lille smule i bukserne ved fx hoste, løb og grin.

Østrogenmanglen kan også medføre øget følsomhed i blære og urinrør, og dermed kan du opleve en tendens til hyppigt at have fornemmelsen af at skulle tisse, samt at skulle det meget pludseligt, så det kan være svært at nå.

Blærebetændelse

Forandringer i blære og urinrør, hvor slimhinden bliver tyndere og mere tør som følge af det manglende østrogen, kan betyde, at du lettere får blærebetændelse.

Symptomer på blærebetændelse er svie og smerter, når du tisser, hyppig vandladning samt øget trang til at tisse. 

Har du tegn på blærebetændelse, bør du søge læge for at få undersøgt, om der er bakterier i urinen, og om du eventuelt skal sættes i behandling.

Andre gener, fx hovedpine og forværring af migræne

Nogle kvinder oplever muskel- og ledsmerter eller får hovedpine og forværring af migræne i forbindelse med overgangsalderen. 

Bruger du smertestillende medicin mod hovedpine/migræne, skal du være opmærksom på, at det kan være med til at give hovedpine/migræne, hvis det bruges forkert. Det gælder både for de smertestillende midler, du kan købe i håndkøb og dem, der fås på recept.


Knogletab

Knoglevæv er følsomt for østrogener, og omkring overgangsalderen stiger knogletabet betydeligt. I de første 10 år efter menopuasen ses der et tab på 10-15 pct. af knoglemassen. Tab af knoglemasse øger risikoen for knoglebrud.


Hjertekarsygdom

Før overgangsalderen har kvinder generelt lavere risiko for at få hjerte-kar-sygdomme end mænd. Det, mener man, skyldes, at østrogen har en beskyttende virkning på blodkarrene og modvirker åreforkalkning. Efter overgangsalderen stiger kvinders risiko for hjerte-karsygdom.


Humørsvingninger

Humørsvinger bliver ofte nævnt i forbindelse med overgangsalderen, og nogle kvinder føler sig også mere irritable, uoplagte eller decideret deprimerede i perioder under overgangsalderen.

Hyppige hedestigninger, svedeture og deraf afbrudt nattesøvn kan være medvirkende til disse psykiske reaktioner. 

Oplever du, at de gener, du har i forbindelse med overgangsalderen, påvirker din livskvalitet, er det en god ide at kontakte din læge for at høre, hvilke muligheder der er for at gøre noget ved det. 

Du kan også altid henvende dig på apoteket eller bruge chatfunktionen på apoteket.dk.

Kilde: Pharmakon

Ved vi mere eller ligeså "meget" om overgangsalderen som mændene?


Tre inspirerende kvinder fortæller om deres overgangsalder

"Mit humør har da altid svinget."
- Ditte Gråbøl
 
"Når hanhundene ikke gider lette ben op af os længere."
- Kirsten Lehfeldt
 
"Jeg var som en radiator hvor termostaten var gået."
- Pernille Aalund


CHAT MED OS

Hvis du har spørgsmål til overgangsalderen, så kan du bruge vores chat, som er åben 24 timer i døgnet.
START CHAT